Botičky

Raná sexuální zkušenost. Proč a jak si udržet teenagera

Dnes se mezi teenagery věří, že rané zahájení sexuální aktivity je cool. Zachovat si panenství je škoda. ty jsi ještě s nikým nebyla? To znamená, že vás nikdo nepotřebuje! Jen nebýt jiný – být „jako všichni ostatní“. Ale stát se „jako všichni ostatní“ neznamená být šťastný. Pojďme se bavit o štěstí – o tom, jak raná sexuální zkušenost ovlivňuje osud ženy a schopnost vybudovat šťastný vztah jako pár.

Sexualizované chování dítěte

Sexualizované chování dítěte

Sexualizované chování dítěte – jde o zájem o vlastní genitálie, který je pro daný věk neobvyklý, zapojení do sexuálních aktivit vrstevníků nebo starších dětí. Patologie se projevuje na pozadí sexuálního nebo fyzického násilí, života v asociální rodině nebo napodobování neskromného chování dospělých. Charakterizovaný zvýšeným zájmem o své genitálie a jejich předváděním ostatním, pokusy napodobit pohlavní styk vlastními silami nebo za účasti jiných lidí. K diagnostice problému postačí konzultace s kompetentním dětským psychologem. Náprava patologického chování se provádí pomocí individuální a rodinné psychoterapie.

ICD-10

F91.8 Jiné poruchy chování

Sexualizované chování dítěteSexualizované chování u dětíKonzultace dětského psychologa

 • Příčiny
 • Příznaky sexualizovaného chování u dítěte
 • Komplikace
 • diagnostika
 • Terapie sexuálního chování u dětí
 • Prognóza a prevence
 • Ceny za ošetření

Přehled

Problém sexualizovaného chování je jedním z nejobtížnějších v dětské psychiatrii a psychologii, protože pro mnoho rodičů zůstává tabu a není včas identifikován. Dnes neexistují žádná statistická data, která by prokázala výskyt takové odchylky. Často je to způsobeno tím, že rodiče odmítají kontaktovat psychologa a snaží se ututlat stávající problémy. Sexualizované chování je v dospělosti zatíženo vážnými problémy v intimní sféře, proto vyžaduje včasnou diagnostiku a terapeutická opatření.

Odkaz na předmět:
Jak udělat obrázek vyskakující html.

Sexualizované chování dítěte

Sexualizované chování dítěte

Příčiny

Zvýšený zájem o vlastní tělo, včetně genitálií, je považován za normální a aktivně se projevuje od 3-4 let. Charakterizuje ji hra na doktora a pacienta, pohled na své genitálie, nevinné polibky a objetí. Takové formy jsou normativní a netýkají se sexualizovaného chování. Patologické projevy sexuality v dětství jsou spojeny s následujícími důvody:

 • Napodobování chování dospělých. Napodobování pohlavního styku, pozorované při koukání na rodiče nebo jiné členy rodiny, je hlavní příčinou sexualizovaného chování. Pravděpodobnost takového problému se zvyšuje, pokud rodiče nedbají na normy slušného chování, pravidelně nezamykají dveře v ložnici a nestydí se na veřejnosti projevovat vášnivé city.
 • Nedostatek pozornosti. Prováděním sexualizovaných akcí se dítě snaží upoutat pozornost rodičů a ostatních dospělých, cítit se zajímavé a potřebné členy rodiny. Takové reakce jsou typické pro děti, jejichž rodiče jsou celý den v práci a nespěchají si ve volných hodinách vyhradit čas na rodinnou komunikaci a společné trávení volného času.
 • Zkušený sexuální násilí. V tomto případě se patologická sexualita dětství vyvíjí jako obranná reakce psychiky na traumatický zážitek. Sexualizované chování se často objevuje dlouhodobě po prožití násilí a je doprovázeno psycho-emocionálními poruchami a fobiemi.
 • Týrání v rodině. Sexuální zneužívání není jediným traumatickým faktorem sexuálního chování u dětí. Zvýšený zájem o intimní sféru života je možný při pravidelném mravním (křik, obviňování, urážlivé srovnávání s vrstevníky) i fyzickém násilí (fackování, bití opaskem a jiné fyzické tresty).

Ne u všech dětí, které zažívají výše uvedené problémy, se rozvine sexuální chování. Pravděpodobnost patologie závisí na délce trvání a typu násilí, věku pacienta, biologických a psychologických charakteristikách jedince. Forma projevu sexualizovaných činů se značně liší, přičemž je třeba vzít v úvahu současnou fázi psychosexuálního vývoje, úroveň inteligence, šíři rozhledu a dostupnost speciálních tištěných a video materiálů pro dospělé.

Odkaz na předmět:
Jak dráždit ženu během sexu.

Sexualizované chování u dětí

Sexualizované chování u dětí

Příznaky sexualizovaného chování u dítěte

Duševní porucha je charakterizována patologickou touhou dítěte po pohlavním styku, interakcí s vlastním i cizími genitáliemi a napodobováním sexu. Typická je časná disinhibice sexuální touhy, která se může projevit již v předškolním a základním školním věku. Dítě přitom ne vždy chápe smysl prováděných akcí a kopíruje to, co vidí ve filmech nebo v reálném životě.

Podle závažnosti existují 3 formy sexualizovaného chování. Na prvním stupni se zvyšuje povědomí v oblasti sexuálních vztahů, patologický zájem o všechny prvky procesu, antikoncepce, mechanické akce a pocity. První fáze je omezena na sexuální zaujetí: dítě neprovádí aktivní činnosti a nesnaží se napodobovat pohlavní styk.

Na druhém stupni závažnosti patologie jsou pozorovány sexualizované akce zaměřené na sebe. Masturbace je typická pro děti obou pohlaví a tyto akce nabývají systematického a rozmanitého charakteru. Často dítě používá různé dostupné předměty. Charakteristickým projevem druhého stadia je předvádění genitálií vrstevníkům či dospělým, což je pacienty vnímáno jako prvek hry.

Největší nebezpečí představuje třetí fáze sexualizovaného chování, pro kterou je charakteristické zapojení dítěte do intimních vztahů. Sexuální kontakty jsou možné jak s vrstevníky, tak se staršími dětmi nebo dokonce s dospělými, kteří mají antisociální chování a sklony k násilí. Toto stadium je doprovázeno těžkými psycho-emocionálními poruchami, poruchami kognitivních funkcí a destruktivním chováním.

Příznaky sexualizovaného chování jsou doprovázeny nespecifickými psychickými poruchami. Většina dětí vykazuje nestabilitu nálady, různé fobie a potíže s komunikací s vrstevníky. Vyznačují se problémy s učením, nestabilitou pozornosti a neschopností zapamatovat si nové informace. Při dlouhodobém přetrvávání potíží dochází k enuréze, enkopréze a vegetativním poruchám.

Komplikace

Děti s časným nástupem sexualizovaného chování mají do budoucna vážné problémy v intimní sféře. Představují je strachy a fobie před první zkušeností s novým partnerem, neschopnost uvolnit se při pohlavním styku, nedostatek potěšení z procesu a vyvrcholení. Možné jsou různé formy sexuálních deviací a sklony k agresivnímu či submisivnímu chování.

Odkaz na předmět:
Co je lepší než sex, podle průzkumu 20 zemí.

Situaci komplikují afektivní poruchy, přibývající známky zkreslení osobnosti a vznik poruch pohonu. Následně děti zažívají potíže v přátelských a profesionálních interakcích s lidmi. Pokud se patologie vyvinula na pozadí týrání dítěte nebo života v asociální rodině, nelze vyloučit kognitivní poruchy, špatný intelektuální vývoj a nedostatek zdravých cílů a plánů v životě.

diagnostika

Pokud rodiče u svého dítěte zaznamenají nezdravý zájem o sex a vše s ním spojené, je nutná konzultace s dětským psychologem. Nedoporučuje se odkládat návštěvu lékaře, protože čím dříve je diagnóza stanovena a její hlavní příčina je určena, tím snazší bude náprava patologických vzorců chování. Standardní vyšetřovací program zahrnuje konzultaci a sérii psychologických testů k určení psycho-emocionálního stavu pacienta.

Přístrojové a laboratorní diagnostické metody se v běžné praxi neprovádějí. Jedinou indikací pro cílené vyšetření pohlavních orgánů je podezření na pohlavní zneužívání, které vyžaduje listinné potvrzení a posouzení zdravotního stavu dítěte. V tomto případě je indikováno vyšetření dětským gynekologem nebo urologem za přítomnosti jednoho z rodičů nebo opatrovníka a provedení stěrů k vyloučení infekce pohlavně přenosnými infekcemi.

Konzultace dětského psychologa

Konzultace dětského psychologa

Terapie sexuálního chování u dětí

Program terapie je určen fází patologie, intenzitou a povahou akcí a ochotou rodičů a dalších příbuzných komunikovat s odborníky. V počátečních fázích, kdy se sexualizované projevy omezují na zvýšený zájem o pohlavní styk a vlastní genitálie, je důležitá správná reakce rodičů. Je potřeba dítě včas zastavit, dát mu najevo, že takové chování je nepřijatelné a musí být zastaveno.

Vzhledem k tomu, že touha po sexualizovaných akcích se častěji objevuje u dětí, které prošly psychickým traumatem nebo byly vychovány v asociální rodině, nelze se obejít bez pomoci dětského psychologa. K nápravě základní příčiny jsou nutná individuální sezení, která jsou vedena hravou formou s přihlédnutím k věku a úrovni inteligence pacienta. Využívají se metody kognitivně behaviorální psychoterapie a arteterapie, které jsou zvláště dobře přijímány pacienty všech věkových kategorií.

Odkaz na předmět:
Co změní život v horoskopu 2024.

Pokud je sexualizované chování způsobeno zneužíváním, zvažuje se otázka rodičovské odpovědnosti a zbavení práva vychovávat dítě. Takové otázky jsou v kompetenci orgánů činných v trestním řízení; úkolem psychologa je zjistit okolnosti situace a získat od dítěte objasňující informace, které je připraveno sdílet. V budoucnu mohou takové děti vyžadovat vzdělávání v internátních školách, asistenci speciálních učitelů a logopedů.

Prognóza a prevence

Dlouhodobé následky závisí na závažnosti, včasnosti diagnózy a objemu přijatých terapeutických opatření. Pro stanovení prognózy je důležitá základní příčina patologie, protože děti, které byly znásilněny a mají jiné typy PTSD, mnohem méně reagují na psychoterapii. Prevence spočívá ve správné výchově dítěte a absenci krutých metod trestání. Pro sexuální výchovu se doporučují speciální knihy podle věku.

1. Problematické sexuální chování dítěte — důsledek sexuálního zneužívání?/ I.Yu. Prokhorova // Sociální práce: teorie, metody, praxe. – 2012. – Ne. 1. – s. 83-85.

2. Důsledky sexuálního násilí u dětí a mladistvých / V.D. Bakhmaev // Journal of Neurology and Psychiatry pojmenovaný po. CC Korsakov. – 2009. – T. 109. – Č. 12. – s. 34-37.

3. Sexuální násilí v raném věku jako psychogenní faktor / N.V. Platonova // Psychiatrie. – 2007. – Ne. 5. – s. 51-55.

Raná sexuální zkušenost. Proč a jak si udržet teenagera

Dnes se mezi teenagery věří, že rané zahájení sexuální aktivity je cool. Zachovat si panenství je škoda. ty jsi ještě s nikým nebyla? To znamená, že vás nikdo nepotřebuje! Jen nebýt jiný – být „jako všichni ostatní“. Ale stát se „jako všichni ostatní“ neznamená být šťastný. Pojďme se bavit o štěstí – o tom, jak raná sexuální zkušenost ovlivňuje osud ženy a schopnost vybudovat šťastný vztah jako pár.

Odkaz na předmět:
Kde natočit sexuální misi.

2 3767 16. dubna 2018 v 07:04

Autorka publikace: Elena Yanushko, učitelka-výzkumnice,
autor vývojových metod pro předškoláky
Střih: Olga Krutchinskaya, překladatelka,
specialista na interkulturní komunikaci

V našem 13. století bohužel příliš mnoho lidí věří, že první sexuální zkušenost pro dívky ve věku 15–XNUMX let je normou. V tomto článku nebudeme obviňovat, naříkat ani přednášet.

Pojďme se bavit o štěstí – o tom, jak raná sexuální zkušenost ovlivňuje osud ženy a schopnost vybudovat šťastný vztah jako pár. K tomu pomůže školení „Psychologie systémových vektorů“ od Yuriho Burlana.

Očekávání štěstí

Teenageři vždy sní o vztazích dospělých a předvídají štěstí. To je sladká touha po budoucnosti. Jsou to kouzelné sny o něžných polibcích a vášnivých objetích. Toto je příprava na setkání s láskou.

A i když je kolem úplně jiný obraz, kde není láska, naděje, štěstí, hluboko uvnitř je víra: ale já to dokážu! Co čeká teenagera v dospělosti — potěšení nebo zklamání? A co je potřeba udělat, aby se dlouho očekávané štěstí stalo?

Být či nebýt. ​​jak se mají všichni ostatní?

Teenageři se snaží být „jako všichni ostatní“. A má to vážný důvod: těžký věk má své zákonitosti, a pokud se lišíte od ostatních, pak vás, jako toho nejnápadnějšího, můžeme přiřadit do role oběti. Během dospívání se kulturní vrstva, která nás činí tolerantními, neagresivními a zdvořilými vůči druhým lidem, teprve rozvíjí. Případy týrání jsou mezi teenagery běžné a nejhorší je dostat se do role oběti, proti které se bouří celá smečka.

Dnes se mezi teenagery věří, že rané zahájení sexuální aktivity je cool. Zachovat si panenství je škoda. ty jsi ještě s nikým nebyla? To znamená, že vás nikdo nepotřebuje!

Odkaz na předmět:
Proč znát svůj horoskop.

Tato víra je dívce vnucována doslova ze všech stran: vrstevníci, sociální sítě, talk show, takzvaná „sexuální výchova“ podle západního modelu. Nátlak ze dne na den má svůj důsledek: dívka si začíná vytvářet komplexy, stává se nejistou, následně zranitelnou a může se rozhodnout jednat unáhleně. Jen nebýt jiný – být „jako všichni ostatní“. Ale stát se „jako všichni ostatní“ neznamená být šťastný.

Obrázek rané sexuální zkušenosti

Chuť nezralé meruňky

Už jste někdy ochutnali chuť nezralého ovoce? Malá zelená meruňka není jen kyselá – chutná hořce a kysele. A mohlo by se z něj stát šťavnaté, sladké, aromatické ovoce, kdyby se nechalo dozrát. Ale nedali — utrhli to, ukousli, nelíbilo se jim to, vyhodili to. Ale ten proces je nevratný a nejde to pověsit zpátky na strom — dozrát.

„Dětská sexualita je infantilní a nevyžaduje styk, — vysvětluje Yuri Burlan na školení „System-Vector Psychology“. — Včasný nástup sexuální aktivity zastaví dívku v jejím psychosexuálním vývoji. Bez ohledu na to, komu se to stane – dospělému nebo vrstevníkovi.“ A po zbytek svého života budete muset žít právě s touto úrovní rozvoje smyslnosti a sexuality, která často nestačí ke skutečnému štěstí.

Ne, z dospělé ženy s ranou zkušeností se nestane monstrum. Ale může mít problémy skutečně se zamilovat do plné amplitudy smyslnosti, vybudovat si stabilní vztah jako pár a zcela důvěřovat muži, prožívat rozkoš a cítit se jako muž. I kdyby se to stalo, nezralá sexualita blokuje cestu k vyšším úrovním štěstí – to vše bude v mnohem menším objemu, než by potenciálně mohlo být. Takových žen kolem sebe můžeme vidět mnoho: i když jsou navenek krásné a úspěšné, uvnitř jsou nešťastné a znevýhodněné.

Odkaz na předmět:
Co znamenají červené šaty.

Je to smutné zejména proto, že v moderním světě, kde nejsou války a hladomor, existují všechny podmínky pro radost ze života a neobvykle šťastné vztahy v páru, které předchozí generace lidí neměly.

Vše se samozřejmě učí srovnáním a taková dospělá holka prostě nebude mít s čím srovnávat. Svůj nepříliš šťastný život si racionálně vysvětlí například tím, že „všichni muži jsou…“ nebo „láska je fikce, v životě není štěstí“. Nikdy neuvěří, že to někdo má, a ještě víc než ve slavných pohádkách!

Dívka nedospěla, takže se v princeznu nepromění

Jako příklad jsem si vzpomněl na kultovní román skotského spisovatele Irvina Welshe „Trainspotting“, na který byl v roce 1996 natočen stejnojmenný film. Kterýkoli z mladých hrdinů Trainspottingu ukazuje názorný příklad zatčení v psychosexuálním vývoji, který jsme popsali. Tato diagnóza je potvrzena pouze v pokračování románu „Porno“: uplynulo deset let a hlavní hrdinové nevyrostli — žádné skutečné vztahy, žádná důležitá práce, žádné zajímavé nápady nebo velké myšlenky v hlavě, žádné skutečné akce pro dospělé, žádnou odpovědnost za sebe a ostatní. Jsou to stále stejní nešťastní, neklidní a pro společnost bohužel nepoužitelní lidé.

Ale ve světle našeho tématu nás zajímá jedna z hrdinek románu „Trainspotting“ — Diana. Hlavní hrdina Mark se s ní setká v baru a splete si ji s dospělou dívkou — jdou k ní domů, kde mají sex. A ráno se musí setkat s jejími rodiči a je šokován jejím oblečením: nezletilá Diana se před ním objeví ve školní uniformě.

Jaký je budoucí osud Diany? O tom se můžeme dozvědět v pokračování — románu „Porno“. Zdá se, že se svými bohatými zkušenostmi má všechny šance najít dobrého muže, vybudovat vztah a založit rodinu. Ale vidíme něco jiného: je osamělá, dost drsná, až agresivní v komunikaci s muži a píše doktorskou práci o psychologii sexuálních pracovnic.

Odkaz na předmět:
Má Rachel McAdams sex.

Proč si myslíte, že si dívka vybrala pro výzkum právě toto téma? Je pravda, že tím, že to studuje, se snaží vyléčit především sama sebe.

Obraz raného nástupu sexuálního života

Sex a nadávky — dva v jednom

Hrdinové výše popsaných románů se slovy nehrotí. Jestliže ale před dvaceti lety marginalizovaná a spodina společnosti používala vulgární výrazy, dnes se nadávky stávají masovým fenoménem.

Bohužel většina lidí o důsledcích nadávek neví, jinak by to nedělali. Nadávky znehodnocují sexualitu, jednají skrze nevědomí. Všechny nadávky se týkají intimních věcí, ale používají se jako nadávky, urážky a hrozby. Výsledkem je, že sex začíná být nevědomě vnímán jako posvátný akt pohlavního styku mezi mužem a ženou (vzpomeňte si na „Píseň písní“) krále Šalamouna, ale jako špinavá, hanebná činnost, jako projev agrese.

Navíc dochází ke ztrátě intimity: dnes se o této stránce vztahu mezi mužem a ženou mluví na veřejnosti bez jakýchkoliv rozpaků. To je naprosto nepřijatelné. Vztahy by měly zůstat majetkem dvou; pro třetího není místo. Jinak prostě splynou bez naděje na důvěru, smyslnost, štěstí.

Moderní člověk má mnohem větší možnosti pro spokojený život a vztahy, které budou dávat uspokojení a radost. K tomu je ale potřeba nejprve vstřebat lidskou kulturu, rozvinout schopnost cítit a vcítit se do druhých lidí a dovolit sexualitě dozrát.

Člověk má vždy na výběr

Když žijeme ve společnosti, je velmi těžké nepodléhat obecným trendům, i když jsou tyto trendy škodlivé. Ale můžete si vzít protijed na nadávky a nešťastný osud a také se naučit budovat vztahy podle zásadně jiných psychologicky ověřených pravidel, a ne podle principu vyvrhele a oběti. jak přesně?

Pěstování citů je nejlepší prevencí před raným spojením a zárukou šťastných vztahů v budoucnu.

Odkaz na předmět:
Jaké ženy jsou na světě pro sex.

Lidská sexualita je víc než plození; je to mnohem víc než jen obratné pohyby těla a „zkušenosti“. Lidská sexualita je především o pocitech. Proto je to rozvoj smyslnosti, který umožňuje plně se rozvinout naší sexualitě.

Nejlepším nástrojem pro rozvoj smyslnosti je klasická literatura. Často zachraňovala děti a teenagery před zkaženým vlivem nepříliš dobrého prostředí a poskytovala vodítka pro život a ideály, ke kterým chtěli směřovat. Stejný princip funguje i pro sexuální výchovu: při čtení dobré literatury si dospívající rozvíjejí představivost o lásce, o vysokých citech a důvěřivých vztazích, o něze a péči. Teenager zapojený do smyslového vývoje bude vyhledávat silnější pocity a emocionální prožitky spíše než fyzický kontakt, protože dětská sexualita je infantilní, to znamená, že nevyžaduje styk.

Teen a sex obrázek

Pravdou je, že často je to nedostatek smyslných (od slova — pocity) spojení, které často tlačí teenagery k tomuto osudovému kroku. Ve vztazích s opačným pohlavím dívky hledají pocit jistoty a bezpečí. Když on v rodině velmi chybí, když nemá citově blízké vztahy ani doma, ani se svými vrstevníky, chce dívka instinktivně „přilnout“ k chlapovi. Nepotřebuje sex, ale jen pocit sebevědomí, potřebnosti, přitažlivosti, ale za sexem jde, protože ji k tomu jakoby nutí všechny okolnosti.

Vyvinutá smyslnost se na takový krok stává jakousi protilátkou. A také z nadávek, pornografie, vulgárních sklonů. Kontrast mezi literárními obrazy, skutečnými pocity a primitivní realitou bude příliš silný a zřejmý. Schopnost milovat a empatie, rozvíjená na literárních příkladech, v budoucnu pomůže vytvářet důvěryhodné, pevné vztahy založené nejen na přitažlivosti, ale také na duchovní a intelektuální příbuznosti.

Neztrácet důvěru = být či nebýt.

Rodiče, zejména matky, musí pamatovat na důvěru a citové spojení se svou dcerou, které se v dospívání často rozpadá i v těch nejlepších rodinách: teenageři se snaží udělat první samostatné krůčky, stávají se kategorickými, nepředvídatelnými a nekontrolovatelnými. A právě v tomto období je obzvlášť důležité neztratit jejich důvěru, podpořit je v těžké situaci, aby při pochybnostech nebo problémech dívka utekla ne na ulici, ale k rodičům.

Odkaz na předmět:
Kolik stojí tetování v New Yorku.

Zákazy, kontrola, kategoričnost a ultimáta ze strany rodičů budou mít přesně opačný efekt. V pubertě může i ta nejzlatější, vychovaná maminčina dcera snadno utéct z domova, pokud rodiče jejího přítele nepřijmou – ať je to kdokoli! — budou znehodnocovat nebo zesměšňovat její problémy a pocity. Pokud neztratíte kontakt, pochopíte, co se děje v její duši, můžete ji dotlačit k tomu, že sama vyvodí správné závěry. Takové příklady jsou podrobně diskutovány v online školení. Teenagerská psychika je zvláštní území, musíte to znát a nechodit tam s botami nebo lopatou.

Školení „Psychologie systémových vektorů“ umožňuje přesněji porozumět lidem, nepochybovat o tom, zda je chlapec před vámi dobrý chlapec nebo zarytý chuligán, za jakým účelem se společnost shromažďuje: učit se nebo vyzkoušet alkohol se vším, co to obnáší. Pochopení psychické podstaty člověka a pravidel pro budování vztahů v týmu pomůže teenagerům vyhnout se roli oběti či vyvržence, vědomě si vybírat prostředí a budovat vztahy s vrstevníky a rodiče pomohou usměrnit život jejich dítěte tím jediným správným směrem – směrem k rozkoši a štěstí!

Ženské štěstí není výsledkem zázraku, ale zcela přirozených věcí, které můžeme ovládat, pokud rozumíme.

Chcete vychovat dívku tak, aby se stala šťastnou ženou, naplněnou ve všech oblastech svého života? Přijď k bezplatné online školení „Psychologie systémových vektorů“. Tím, že se naučíte vidět svět kolem sebe mentální optikou, se nejen vyvarujete mnoha nepříjemným chybám, ale také neutralizujete jejich následky, pokud již byly spáchány.

Korektor: Natalya Konovalova

Autorka publikace: Elena Yanushko, učitelka-výzkumnice,
autor vývojových metod pro předškoláky
Střih: Olga Krutchinskaya, překladatelka,
specialista na interkulturní komunikaci

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»