Botičky

Jak dlouho vydrží muž bez intimity? Názor odborníků

Jak dlouho vydrží muž bez intimity? Tuto otázku si položila snad každá žena. Odpověď hledali psychologové a sexuologové. Pojďme zjistit, zda je sex základní potřebou, jak dlouho se může muž zdržet intimity a jaké to může mít důsledky.

Jak dlouho vydrží dívka bez sexu?

Abstinence je procesem transformace sexuality. V jeho vývoji je obvykle zaznamenána určitá dynamika: nejprve, po ukončení sexuálních kontaktů, může člověk zažít klid a úlevu, pak se zvyšuje sexuální touha a vzniká nepohodlí z neschopnosti ji uspokojit. Tato „utrpení“ při pokračující abstinenci postupně ustupují ve svých projevech a dochází k fenoménu, kdy je energie sexuální touhy nasměrována k dosažení jiných než sexuálních cílů. Libido tak na člověku vykonává svou nesexuální práci, udržuje si svou určitou „základní“ úroveň, aby se na jejím základě za příznivých okolností mohlo opět rozvinout celé. Časový rámec fází transformace sexuality během abstinence se může výrazně lišit.

Nucená abstinence u žen je zcela běžná. Ženy ji snášejí různě, což závisí na různých důvodech, včetně jejich sexuální konstituce, citového vztahu s partnerem atd. Mnoho žen sexuální abstinenci snáší poměrně snadno, ale u žen se silnou sexuální touhou může způsobit zvýšenou vzrušivost, podrážděnost a Deprese.
Žena ve věku 30 let nebo starší potřebuje pravidelný sexuální život. Při pohlavním styku dostává nejen radost a potěšení, ale také část mužských pohlavních hormonů, kterých ženské tělo produkuje v nedostatečném množství a které potřebuje. Systematický nedostatek těchto hormonů negativně ovlivňuje i psychiku ženy. Zažívá pocit nespokojenosti se životem, stává se podrážděnou, uzavřenou a často mívá pochmurnou náladu.
Míra nepříznivých účinků sexuální abstinence na lidský organismus závisí na jeho individuálních vlastnostech. Lidé se slabou sexuální touhou se mohou dokonce zdržet pohlavního styku po mnoho let, aniž by to tělu výrazně uškodilo.

Odkaz na předmět:
Co je OCD a sex.

U osob se silnou sexuální touhou její nespokojenost ovlivňuje výkonnost, způsobuje psychicky skličující nervové stavy, emoční a sexuální poruchy — sexuální neurózy. Abstinence také nepříznivě ovlivňuje psychickou a fyzickou aktivitu a náladu.

Podle nejnovějšího průzkumu sexu, který je poměrně reprezentativní, mezi ženami, 3 % z nich uvedla, že žijí bez lásky a bez sexu. Žijí tak vůbec ne dobrovolně, ale díky panujícím okolnostem. A kvůli tomu se cítí osamělí a nešťastní. Důvody „abstinence“ jsou velmi různé: od bolestné plachosti a komplexu „ošklivosti“ až po sociální problémy – každodenní nevyrovnanost, život uzavřený v rodině (bez manžela), nedostatek komunikace atd. Tato tři procenta s jasnou svědomí může opakovat to, co se stalo klasickou „sovětskou“ frází: „Nemáme sex“. Pro ostatní je sex nezbytnou součástí života.

Jak dlouho vydrží muž bez intimity? Názor odborníků

Jak dlouho vydrží muž bez intimity? Tuto otázku si položila snad každá žena. Odpověď hledali psychologové a sexuologové. Pojďme zjistit, zda je sex základní potřebou, jak dlouho se může muž zdržet intimity a jaké to může mít důsledky.

Základní potřeba

Jak dlouho vydrží muž bez intimity? Sexuologové tvrdí, že intimita je základní potřeba. Ale co je tato nejzákladnější potřeba? Jedná se o motivační systém, který vás nutí jednat, abyste se vyhnuli smrti. Vyčerpání nebo žízeň, horko nebo zima, únava nebo malátnost vyžadují vytvoření bezpečných podmínek. Základními potřebami jsou jídlo a voda, spánek a vzduch, při jejichž nedostatku tělo umírá.

Kolik toho muže udělat bez intimity ve 40?

Je tedy sex základní lidskou potřebou? A jak dlouho vydrží muž bez intimností? Pokud by sex skutečně byl jednou ze základních potřeb, člověk by bez pohlavního styku stěží vydržel dlouho, ale někteří lidé vydrží bez sexu poměrně dlouho a nepociťují žádné nepohodlí. A jsou lidé, pro které je párdenní abstinence velký problém.

Odkaz na předmět:
Co dělat, když chlap nechce sex.

Ukazuje se, že existují muži, kterým je sexuální intimita absolutně lhostejná, a ženy, které nevydrží ani den bez sexu. To často vede k problému, jako je nesoulad temperamentu a intenzity touhy s partnerem. Ale vraťme se k otázce, zda je sex základní potřebou. Ne. Jde spíše o motivační systém.

Druhy buzení

Většina mužů (asi 75 %) má spontánní typ vzrušení, to znamená, že touha se objeví poměrně rychle v důsledku vystavení nějakému podnětu. Pouze 15 % žen má tento typ vzrušení a 30 % se vyznačuje reaktivním stylem, to znamená, že touha se objeví, když partner začne přebírat iniciativu. O něco více než polovina žen (55 %) zažívá oba typy vzrušení v závislosti na okolnostech.

Jak se tvoří touha

Abyste zjistili, jak moc se zdravý muž bez intimity obejde, musíte pochopit, jak přitažlivost vzniká. Jedná se o nevědomou touhu, která může být vyvolána vizuálním podnětem nebo přirozeným tělesným pachem. Hlavním důvodem, který vytváří závislost na určitém typu opačného pohlaví, je typ rodičů. Pokud tedy muže vychovávala příliš emotivní matka, pak si v dospělosti většinou najde partnerku, která má sklony věci řešit, skandální a vrtošivé. S takovou ženou je téměř nemožné vybudovat pevný vztah, ale právě pro tohoto muže představuje tento typ ženy sexuálně atraktivní objekt a vzbuzuje touhu.

jak dlouho vydrží muž bez intimity?

Jak dlouho vydrží muž bez intimity? Přesně tak dlouho, jak dlouho trvá spatření dalšího sexuálně atraktivního předmětu. Jakmile se tak stane, objeví se touha, která (v závislosti na délce období abstinence, temperamentu, zdravotním stavu a věku muže) dříve či později přejde v obsesi. To vede buď k uspokojení sexuálního hladu, nebo k sublimaci – přesměrování energie k dosažení přijatelného cíle.

Odkaz na předmět:
Jak se cítí první sex.

Sexuální aktivita

Aktivita silnějšího pohlaví a postoje k sexu se s věkem výrazně mění. Jak se muž ve 40 bez intimností obejde, dvacetiletý těžko vydrží. Ve 20 letech je hladina testosteronu velmi vysoká. Psychologové říkají, že v této době je důležitější kvantita (sexuální kontakty, sexuální partneři), nikoli kvalita. Mladí muži bez sexu dlouho nevydrží.

Ve věku 30 let již zástupci silnějšího pohlaví nejsou tak fixováni na sexuální intimitu. Objevují se další hodnoty a priority: obvykle rodina a kariéra. Muž se ožení, má děti, usiluje o finanční blahobyt. To je velmi únavné, takže sex se často stává jen prostředkem k uvolnění napětí. Sexuologové poznamenávají, že v tomto období bude rozmanitost sexuálního života velmi vítána.

jak moc se zdravý muž obejde bez intimity

Navíc se musíte přizpůsobit rytmu života. Milovat se s partnerem je možné, až když děti ještě/už spí nebo jsou mimo domov. Člověk může snadno přesměrovat sexuální energii do profesionální sféry, takže se zdá, že v tomto věku je potřeba mnohem méně intimity.

Věkové rysy

Bez pravidelné a kvalitní intimity je nejtěžší vyrovnat se s muži do pětadvaceti let a pro ženy po sedmadvaceti až dvaatřiceti. Mužská sexualita vrcholí během puberty a pokračuje přibližně do pětadvaceti let. V této době může dlouhá absence sexu vést k fyzickému onemocnění a dokonce k vážným depresím a psychickým problémům.

Tento stav může být docela bolestivý, ale obvykle jsou všechny problémy účinně vyřešeny masturbací. Fyziologicky se orgasmus prožitý nezávisle a orgasmus prožitý s partnerem neliší. Ale absence sexu v přítomnosti sexuální touhy vede ke snížení kvality života. O přežití nemůže být řeč, ale emocionálně může člověk docela trpět.

mužská masturbace

Jak dlouho může být muž bez intimity? Vzhledem k nedostatku rozdílů v orgasmu získaných v důsledku masturbace a sexuálního kontaktu s partnerem taková otázka vůbec nevyvstává. Muži obvykle nepřemýšlejí o tom, jak dlouho vydrží bez sexu, když jejich partnerku může nahradit „ruční práce“.

Odkaz na předmět:
Co se stane, když nebudete mít sex.

Pro muže je dosažení orgasmu způsob uvolnění a pro ženu způsob, jak se sblížit, pocítit lásku a něhu partnerky a její přitažlivost. Podle statistik pravidelně masturbuje 80 % mužů. Navíc se jedná o dospělé, z nichž většina má milované ženy a silné rodiny. Bojovat s masturbací je nesmyslné a v zásadě zbytečné.

Krize středního věku

Jak dlouho může muž ve 40 letech žít bez intimity? V tomto věku mnoho lidí čelí problému „krize středního věku“. Mezi zástupci silnějšího pohlaví ve 30 a 40 letech není podle sexuologů výrazný rozdíl, z psychologického hlediska jsou však rozdíly zřejmé. Hladiny hormonů se snižují, takže přitažlivost se nevyskytuje tak často. Často se přidávají strachy, které zahání i myšlenky na sex.

krize středního věku

Muž v tomto věku obvykle začíná více dbát o své zdraví a věnovat čas fyzické kondici. Hlavními obavami jsou sexuální dysfunkce a prostatitida. Ve skutečnosti ale situace není katastrofální. Po čtyřicítce se z mužů stávají smyslní milenci, kteří se nezaměřují na počet sexuálních vítězství, ale na kvalitu vztahu se svou stálou partnerkou.

Názor sexuologů

Jak dlouho vydrží muž bez intimity? Odborníci se shodují, že to je téměř nemožné určit. Hodně záleží na věku a osobním temperamentu muže, přítomnosti a temperamentu stálé partnerky, vizuálních a dalších podnětech, které vzbuzují sexuální touhu. Sexuologové tvrdí, že muž se bez sexu obejde, jak chce a považuje za nutné.

Trpělivost však ve většině případů vydrží maximálně tři týdny. Dále se vlivem abstinence objevuje nespokojenost, znatelně se zhoršuje kvalita života, vznikají fyzické a psychické poruchy. Existuje názor, že mužské tělo bez pravidelného sexu stárne mnohem rychleji a plýtvá fyzickým zdravím. Zvláště trpí psychika silnějšího pohlaví. V průběhu času mozek blokuje produkci spermií, což v nejtěžších případech může vést k neplodnosti.

Odkaz na předmět:
Jak se nezapojit do stereotypního sexu.

Ženské vlastnosti

Je jasné, kolik dní může být muž bez intimity – asi 21 dní. A co ženy? Koneckonců, „zákony přitažlivosti“ pohlaví jsou velmi odlišné. Odborníci tvrdí, že ženy mohou vydržet bez sexu dva měsíce bez negativních dopadů na psychické a fyzické zdraví. Ženy například často odmítají sex během těhotenství. K tomu dochází v důsledku hormonálních změn a strachu o zachování plodu.

jak dlouho může být muž bez intimity?

Intimita jako taková přitom není slabšímu pohlaví nijak cizí. Každý zažívá přestávky v intimním životě z různých důvodů. Ženy většinou najdou řešení stejně jako svobodní muži – těm, kteří neakceptují nezávazné vztahy, pomáhá masturbace poměrně efektivně a rychle. Někteří lidé sublimují libido, žijí fyzicky aktivní životy, sami zkoumají svou sexualitu nebo jednoduše analyzují svou vlastní sexuální minulost. Návštěva sexuologa nebo psychologa, který se na takové problémy specializuje, pomůže zlepšit váš sexuální život.

Co je frigidita

Existují (i když vzácně) dosti závažné případy — žena necítí touhu ve smyslném prostředí, při pohlavním styku nedochází k příjemným vjemům, nemůže zažít orgasmus, vzniká strach a nechuť k sexu. Sexuologové v tomto případě hovoří o frigiditě, což je patologická odchylka.

frigidita u žen

Všechny důvody, které vedou k frigiditě, se obvykle dělí do několika skupin: symptomatická frigidita se objevuje při bolestivých stavech různého druhu, retardace je spojena s vyzráváním smyslnosti (schopnost prožít orgasmus se u některých žen formuje až do 23. 25), konstituční zahrnuje úplný nebo téměř úplný nedostatek libida.

Dochází také k mužské frigiditě – a to vůbec není impotence. V tomto případě muž nemusí chtít sex po dlouhou dobu, až několik let. Sexuální touha se obvykle znovu objeví, když jsou odstraněny příčiny frigidity (nemoc, stres nebo únava). Trochu složitější je to s věkem, umělým potlačováním sexuality (když muž tráví dlouhou dobu v prostředí stejného pohlaví) a rozvojem homosexuality.

Odkaz na předmět:
Proč je sex před porodem prospěšný.

Důsledky abstinence

Dlouhodobá abstinence může vést ke zdravotním problémům. Během sexuálního kontaktu se uvolňují hormony, které zlepšují náladu a obnovují psychickou rovnováhu. Bez nich se zvyšuje riziko rozvoje deprese s jejími důsledky.

Jak dlouho vydrží muž bez intimity?

Podle sexuologů vede odmítání sexuálního života k bezdůvodné agresi a ztrátě kontroly nad emocemi. Druhou stránkou problému je fyzické zdraví. Po abstinenci delší než jeden rok nemusí být potence obnovena. V některých případech pomáhá lékařský zásah, ale ne vždy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»