Botičky

Proč jsou všechny horoskopy jiné?

Proč? To vše a mnohem více se nedozvíte ani ze své porodnické tabulky, ani od astrologů. Věda studuje a objevuje všechny tyto věci. Astrologie s tím nemá nic společného. A pokud se alchymie hladce proměnila v chemii, astrologie se rozhodla zůstat v opozici k astronomii a stala se součástí masové kultury. Astrologie je zajímavým a dokonce nevyčerpatelným fenoménem masového vědomí. Ale jako způsob, jak se o sobě něco dozvědět obratem do vesmíru, je k ničemu. Přečtěte si seriózní vědecké publikace – tam se dozvíte více.

Existují horoskopy, které fungují: Co stojí za astrologickými předpověďmi

Vesmír, pohyb Slunce a planet skutečně ovlivňují životy lidí. Ale co o tom potřebujete vědět jako první?

Dogmata astrologie vznikla ve starověkém Babylonu před několika tisíci lety.

Dogmata astrologie vznikla ve starověkém Babylonu před několika tisíci lety Foto: Shutterstock

20. březen se v kalendáři svátků slaví jako Mezinárodní den astrologie. Často slýcháte, že astrologie není věda. Ale zároveň vidíte, že astrologové pracují se složitými mapami planetárních poloh a provádějí složité matematické výpočty (spíše za ně výpočty provádějí programy, samozřejmě). A ptáte se, jak je to možné?

Faktem je, že ve vědě se jakákoli pozice, zákon nebo vzorec nevytahují ze vzduchu, ale získávají se zkušenostmi a důkazy. Například: teoretik používá matematiku k vytvoření hypotézy a ta předpovídá jevy, které dosud nebyly pozorovány. Experimentátor v laboratoři provede experiment a obdrží praktické potvrzení. V tomto případě musí být experiment reprodukovatelný – tedy opakovaný jinými experimentátory se stejným výsledkem.

Naproti tomu astrologie je souborem dogmat, hotových závěrů, které jako by spadly z nebe. Dogmata astrologie vznikla ve starověkém Babylonu před několika tisíci lety. Mars je zlomyslný, Venuše je zodpovědná za lásku, Jupiter je králem planet. Jejich kombinace také něco znamenají. Nikdo to neodvodil matematicky, nikdo nedělal experimenty. Říkají, že to vše nám řekla „stará, výjimečně moudrá civilizace“. Například Atlanťané. V záznamech Babyloňanů ale nic takového není a archeologové nenašli ani Atlanťany. A hlavně: čtení hliněných tabulek Babyloňanů, papyrů Egypťanů, kteří žili později, záznamů Řeků a Římanů, středověkých pojednání – vidíme, jak astrologie nabývá stále více svévolných výkladů. Vynalezli je ne Atlanťané, ale lidé a každý následující astrolog svým způsobem přidal něco ke stavbám svých předchůdců.

Poté věda (pozn. věda) začala objevovat nové planety – Uran, Neptun, Pluto (to druhé je někdy uznáváno jako planeta, někdy ne). Také jim byly zcela libovolně přidělovány vlastnosti. Dále, oběžná dráha Země, pomalu rotující pod vlivem gravitace, změnila povahu znamení zvěrokruhu. Dnes se skutečná poloha Slunce liší od polohy v Babylóně právě o jedno znamení. Astrologové si mohli upravit horoskopy, ale neudělali to. Astrologové samozřejmě neposkytli důkazy, proč to bylo nutné udělat.

V důsledku toho je dnes astrologie počítačový program, který vypočítává polohy planet na základě zákonů Keplera a Newtona. Výsledná mapa je interpretována tak, jak se tomu či onomu astrologovi líbí.

Ze všech starověkých umění má astrologie nejméně pravděpodobný nárok na vědecký status. Stejná alchymie byla založena na skutečných chemických reakcích, alchymisté dělali spoustu objevů, získávali nové materiály a nakonec se potvrdila klíčová myšlenka alchymie o transmutaci látek – ovšem již na úrovni jaderné fyziky. Astrologie obohatila pokladnici lidského vědění téměř o nic.

JSOU ALE ČASTO POTVRZOVÁNY PŘEDPOVĚDI HOROSKOPU?

Předpovědi horoskopu byly ověřeny více než jednou, výsledek je vždy stejný: všechny náhody jsou v přísném souladu s teorií pravděpodobnosti. To znamená, že horoskopy fungují „nahodile“. Bylo předpovězeno sto událostí, pět se splnilo a je možné matematicky přesně ukázat, kolik událostí se splní. Jak můžete matematicky odhadnout pravděpodobnost výhry v ruletě (ve velké matematice ne nadarmo existuje „metoda Monte Carlo“ založená na náhodném modelování).

Zde však vstupuje do hry další efekt: pokud se předpověď splnila, lidé si ji pamatují, ale pokud se nesplnila, zapomenou ji. V důsledku toho se v osobní nebo kolektivní paměti hromadí vrstva „důkazů“ o účinnosti astrologie. Další věc: nyní přichází nový rok a sto astrologů dělá předpovědi. Člověk vlastně tuší správně. Nyní je guru astrologie a jeho pracovní počin je kamínkem v pokladnici „ospravedlnění“, že astrologie funguje. A co dalších 99, kteří se podívali na stejný porodnický diagram? Zkoušejí to dál.

Nakonec astrologové často praktikují techniku ​​zvanou „předpovědi učiněné po události“. Historici tuto techniku ​​velmi dobře znají, protože staří kronikáři se k ní neustále uchylovali. Řekněme, že se ve světě děje něco důležitého. Objevují se staré porodnické mapy: takže samozřejmě tato poloha planet měla způsobit takový účinek. Ale proč jsi nepředpověděl události PŘED nimi? No, nějak nás to nenapadlo.

ALE OPRAVDU OVLIVŇUJE VESMÍR LIDI?

Ne to slovo. Prostor je člověk a člověk je prostor. Nejsme jen „spojeni tisíci vlákny“, samotná naše existence je možná jen díky kosmickým zákonům a probíhá v plném souladu s nimi. V čem ale spočívá tato souvislost a co o ní vědí astrologové?

Sluneční aktivita má kolosální vliv na všechny aspekty našeho života, jak ukázal již ve 1920. letech 11. století Alexander Čiževskij (od té doby byly přidány další důkazy). Slunce pulsuje a posílá více či méně energie různých typů směrem k Zemi. Nejkratší pulzační cyklus je XNUMX let, což se přibližně shoduje s oběžnou dobou Jupitera (protože Jupiter svou gravitací nejspíše vyprovokuje Slunce k pulzování). Delší období způsobují například zalednění každých pár desítek tisíciletí.

Měsíc, jehož světlu a gravitaci se přizpůsobilo všechno živé, zanechal nesmazatelnou stopu v biologickém programu rostlin i lidí. Navíc jednou byla blíž a zatáhla silněji.

Kosmické záření ze vzdálených galaxií na nás buď dopadá vší silou, pak slábne – jeho toky jsou kupodivu řízeny Sluncem, které pro takové záření okno buď otevírá, nebo zavírá.

Kromě známých sil a vlivů existují zřejmě i další. Někteří fyzici například publikují zajímavá data o „podivném záření“ (to je termín), jehož povaha je zcela nejasná. Ale jak ono, tak i další, možná dosud neobjevené paprsky, nemohou jinak než ovlivňovat živé tvory.

Konečně je tu nyní zajímavá práce o jakési kosmické homeopatii: i nepatrné vlivy (a gravitace je nejslabší ze sil) mohou způsobit velké následky. Ale pokus o rehabilitaci astrologie na základě této teze stále selhal.

Proč? To vše a mnohem více se nedozvíte ani ze své porodnické tabulky, ani od astrologů. Věda studuje a objevuje všechny tyto věci. Astrologie s tím nemá nic společného. A pokud se alchymie hladce proměnila v chemii, astrologie se rozhodla zůstat v opozici k astronomii a stala se součástí masové kultury. Astrologie je zajímavým a dokonce nevyčerpatelným fenoménem masového vědomí. Ale jako způsob, jak se o sobě něco dozvědět obratem do vesmíru, je k ničemu. Přečtěte si seriózní vědecké publikace – tam se dozvíte více.

Přečtěte si také

Věková kategorie webu 18 +

Online publikace (webová stránka) je registrována Roskomnadzorem, certifikát El č. FS77-80505 ze dne 15. března 2021.

ŠÉFREDAKTOR OLESIA VYACHESLAVOVNA NOSOVÁ.

HLAVNÍ REDAKTOR STRÁNEK — KANSKY VIKTOR FEDOROVICH.

AUTOREM MODERNÍ VERZE EDICE JE SUNGORKIN VLADIMIR NIKOLAEVICH.

Příspěvky a komentáře čtenářů webu zveřejněny bez úprav. Redakce si vyhrazuje právo je ze stránek odstranit nebo upravit, pokud jsou tyto zprávy a komentáře zneužitím svobody médií nebo porušením jiných požadavků zákona.

Nakladatelství JSC Komsomolskaja Pravda. INN: 7714037217 OGRN: 1027739295781 127015, Moskva, Novodmitrovskaya 2B, Tel. +7 (495) 777-02-82.

Výhradní práva na materiály zveřejněné na webových stránkách www.kp.ru v souladu s právními předpisy Ruské federace o ochraně výsledků duševní činnosti náleží vydavatelství JSC Komsomolskaja Pravda a nejsou předmětem použití jinými osobami v v jakékoli formě bez písemného souhlasu držitele autorských práv.

Nákup autorských práv a kontaktování redakce: kp@kp.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»