Botičky

Jaká je záruka na nové boty?

Pokud jsou na obuvi zjištěny vady, které nebyly prodávajícím při nákupu specifikovány, má spotřebitel právo předložit prodávajícímu nebo výrobci jeden z požadavků uvedených v § 18 zákona „O ochraně práv spotřebitele“:
požadovat náhradu za výrobek stejné značky (stejný model a (nebo) výrobek);
požadovat náhradu za stejný výrobek jiné značky (model, předmět) s odpovídajícím přepočtem kupní ceny;
požadovat přiměřené snížení kupní ceny;
požadovat okamžité bezplatné odstranění vad produktu nebo náhradu nákladů na jejich odstranění ze strany spotřebitele nebo třetí osoby;
odmítnout plnění kupní smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky za zboží.

O právech spotřebitelů při nákupu obuvi

Jak často se setkáváte s porušováním práv spotřebitelů?

NOVINKY A PUBLIKACE

15.03.2024 | PRESS CENTER Tisková zpráva Svazu spotřebitelů Ruské federace ke Světovému dni spotřebitelských práv 15. března 2024

Motto Světového dne spotřebitelských práv 15. března 2024 vyhlásilo mezinárodní sdružení spotřebitelských svazů Consumers International „Spravedlivá a odpovědná umělá inteligence pro spotřebitele“. Spotřebitelská unie Ruské federace (SPRF) podpořila návrh Rospotrebnadzor, aby se při přípravě a pořádání tohoto Světového dne v naší zemi zaměřil na zajištění účinné ochrany práv ruských spotřebitelů před riziky spojenými s používáním platforem kontrolovaných umělá inteligence.

Odkaz na předmět:
Kdy byste měli mít sex.

16.02.2024 | TISKOVÉ CENTRUM Srovnávací analýza konzumních vajec

února 15 proběhly v prostorách ANO „Národní institut kvality“ srovnávací testy 2024 vzorků: slepičí vejce jedlé, vejce konzumní I. kategorie na shodu s požadavky GOST 8 — 31654. Tento konkrétní produkt byl vybrán během průzkumu populace pro srovnávací spotřebitelské testy.

08.02.2024/XNUMX/XNUMX | PRESS CENTER IV Fórum „Silné nápady pro nové časy“!

Předseda Svazu spotřebitelů Tatarstánu Mars Ismagilov se na pozvání poradce prezidenta Ruské federace, výkonného tajemníka organizačního výboru Antona Kobyakova, zúčastní IV fóra „Silné nápady pro nový čas“.

Akce se bude konat ve dnech 19.–20. února 2024 ve Světovém obchodním centru v Moskvě. Akci organizují Agentura pro strategické iniciativy (ASI) a Roscongress Foundation a spolupořádají ji VEB RF.

O právech spotřebitelů při nákupu obuvi

Jak vybrat ty správné boty? Jaká práva má spotřebitel v případě zjištění vady obuvi? Jaká jsou roční období v Kazani a Tatarstánu? Jaká práva má spotřebitel, pokud obuv nemá záruční dobu nebo již uplynula? Jaká práva má spotřebitel v případě výměny nebo vrácení kvalitní obuvi? Jak uplatnit reklamaci u prodejce? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v této poznámce.

Jak vybrat ty správné boty?

Při nákupu bot je třeba dbát nejen na vzhled bot, ale také na jejich praktičnost a pohodlí.

Pro pohodlné a delší používání by měla být obuv správně vybrána co do velikosti, objemu (plnosti) a nošena v souladu s ročním obdobím, dodržujte pravidla používání a péče doporučená výrobcem.

Při nákupu bot byste si je měli pečlivě prohlédnout. Půlpáry musí mít stejnou velikost, strukturu a barvu materiálů, bez skvrn, záhybů nebo vrásek. Díly stejného jména musí mít stejnou hustotu, tvar a velikost.

Odkaz na předmět:
Jaké boty jsou pro divadlo.

Boty by neměly mít známky používání: oděrky na skluznici, škrábance, pomačkání.

Spolu s obuví po koupi musí kupující předat pokladní doklad, záruční list (pokud je záruka), doporučení pro péči a používání a také spotřebitelský obal (například krabice), na kterém musí být uvedeny údaje. tištěné informace o výrobci obuvi, modelu, výrobku, velikosti; úplnost; barva, vrchní materiál, podšívka a spodek boty, datum vydání atd.

Obuv

Záruční doba na boty ze zákona

V souladu s odstavcem 6 článku 5 zákona „O ochraně práv spotřebitele“ výrobce má právo založit u výrobku je záruční dobou doba, po kterou je v případě zjištění vady na výrobku výrobce (dovozce) nebo prodávající povinen vyhovět požadavkům spotřebitele stanoveným v § 18 zákona „O ochraně práv spotřebitele“. . Tito. Je to jeho právo, nikoli povinnost z hlediska legislativy.

Článek 10 zákona „O ochraně práv spotřebitelů“ však ukládá výrobcům nebo prodejcům povinnost informovat spotřebitele o názvech regulačních dokumentů (GOST, technické podmínky nebo předpisy), jejichž požadavky musí konkrétní pár obuvi splňovat. Mnoho norem GOST pro obuvnické výrobky tedy uvádí minimální záruční dobu výrobce.

Například boty vyrobené v souladu s GOST 26167-2005 „Obuv pro volný čas. Technické podmínky.» musí splňovat požadavky této normy, ve které jsou v článku 8.2. Uvádí se, že záruční doba na nošení obuvi musí být minimálně 30 dnů ode dne prodeje prostřednictvím maloobchodní sítě nebo začátku sezóny.

Chcete-li zjistit, zda existuje záruka na boty nebo ne, není vůbec nutné samostatně analyzovat GOST, stačí se řídit informacemi, které spotřebitel obdrží při nákupu obuvi, protože v souladu s článkem 10 zákona; o ochraně práv spotřebitele je výrobce a prodávající povinen bezodkladně poskytnout spotřebiteli potřebné a spolehlivé informace o záruční době, byla-li stanovena.

Odkaz na předmět:
Co je kaviár pro sex.

Je důležité si pamatovat pouze jedno pravidlo, která zavazuje prodejce obuvi nezkrátit záruční dobu obuvi a v případě neexistence záruční doby od výrobce má prodávající právo stanovit si na obuv vlastní záruční dobu.

Práva spotřebitele při zjištění vady obuvi

Pokud jsou na obuvi zjištěny vady, které nebyly prodávajícím při nákupu specifikovány, má spotřebitel právo předložit prodávajícímu nebo výrobci jeden z požadavků uvedených v § 18 zákona „O ochraně práv spotřebitele“:
požadovat náhradu za výrobek stejné značky (stejný model a (nebo) výrobek);
požadovat náhradu za stejný výrobek jiné značky (model, předmět) s odpovídajícím přepočtem kupní ceny;
požadovat přiměřené snížení kupní ceny;
požadovat okamžité bezplatné odstranění vad produktu nebo náhradu nákladů na jejich odstranění ze strany spotřebitele nebo třetí osoby;
odmítnout plnění kupní smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky za zboží.

Žádosti o výměnu musí být vyhověno do sedmi dnů ode dne jejího předložení a v případě potřeby dodatečná kontrola kvality do dvaceti dnů.

A požadavek na poměrné snížení kupní ceny (nákladů) nebo vrácení peněz za nekvalitní zboží musí být uspokojen do deseti dnů ode dne jeho předložení.

Požadujete-li bezplatné odstranění vad zboží nebo náhradu nákladů na jejich odstranění, je třeba tomuto požadavku vyhovět neprodleně (tj. v minimální lhůtě objektivně nutné k jejich odstranění s přihlédnutím k obvykle používanému způsobu (ale ne déle než 45 dní).

Spotřebitel má v tomto případě rovněž právo požadovat plnou náhradu ztrát, které mu vznikly v důsledku prodeje zboží neodpovídající kvality.

Ztráty jsou kompenzovány ve lhůtách stanovených pro uspokojení příslušných požadavků spotřebitelů.

Rozsah práv spotřebitele a postup jeho jednání se liší podle toho, zda je na obuv stanovena záruční doba.

Odkaz na předmět:
Co dělá sex zdravým.

Poznámka! V současné době je načasování nástupu sezón v naší republice stanoveno v souladu s nařízením kabinetu ministrů Republiky Tádžikistán ze dne 5. září 1998 č. 611-r:
zima — od 16. listopadu do 15. března;
jaro — od 16. března do 15. května;
léto — od 16. května do 31. srpna;
podzim — od 1. září do 15. listopadu

Práva spotřebitele, pokud je na obuv stanovena záruční doba

Prodávající v tomto případě odpovídá za vady zboží (t.j. musí splňovat uvedený požadavek spotřebitele), pokud neprokáže, že se jedná o vady provozní a nikoli výrobní.

Po obdržení nároky spotřebitele, je Prodávající povinen zboží převzít a případně provést kontrolu kvality. Spotřebitel má právo podílet se na kontrole kvality produktu (což je nutné nahlásit prodávajícímu). Kontrolu kvality provádí prodejce sám a nejedná se o zkoušku.

Dojde-li na základě výsledků kontroly kvality ke sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem o příčinách vad výrobku, je prodávající povinen provést prohlídku výrobku na vlastní náklady. Spotřebitel má právo být přítomen při vyšetření (což je nutné nahlásit prodávajícímu, nejlépe písemně) a v případě nesouhlasu s jeho výsledkem napadnout závěr takového vyšetření u soudu.

Pokud se při kontrole zjistí, že vady obuvi jsou výrobní, musí prodávající uspokojit poptávku spotřebitele (například vyměnit výrobek).

Pokud se prohlídkou zjistí, že vady obuvi jsou funkční, je spotřebitel povinen uhradit prodávajícímu náklady na provedení prohlídky.

Zkoušku provádí akreditovaný znalec na základě výsledků zkoušky je vypracován znalecký posudek.

Práva spotřebitele, pokud záruční doba na boty nebyla stanovena nebo uplynula, ale neuplynuly dva roky od data nákupu

V tomto případě není spotřebitel zbaven práva předložit jeden z těchto požadavků. Rozdíl je v tom, že důkazní břemeno je na spotřebiteli, aby prokázal, že vada na obuvi je výrobní vadou. To znamená, že pokud spotřebitel při kontaktu s prodávajícím neobdržel uspokojení své poptávky, musí na vlastní náklady provést kontrolu kvality této obuvi.

Odkaz na předmět:
Co je tabu sex.

Dávejte pozor! Chcete-li provést nezávislou kontrolu obuvi a koženého zboží, můžete nás kontaktovat na Spotřebitelské unii Republiky Tatarstán v souladu s pravomocemi uvedenými v čl. 45 zákona „O ochraně práv spotřebitele“ provádějí naši zkušení komoditní experti nezávislou kontrolu kvality, bezpečnosti zboží (práce, služby), jakož i souladu spotřebitelských vlastností zboží (práce, služby) s informacemi o nich deklarovanými prodejci (výrobci, umělci). Příjem obyvatelstva se provádí na adrese: Kazan, st. Akhtyamova, 1, tel. (843) 258-33-09.

Pokud prohlídka zjistí, že se jedná o výrobní vady, bude mít spotřebitel právo požadovat uspokojení své reklamace (například výměnu obuvi nebo vrácení peněz za ni) a náhradu ztráty (náklady na provedení prohlídky).

Pamatuj! To, že spotřebitel nemá hotovost nebo prodejní doklad, není důvodem k odmítnutí splnit jeho požadavky.

Náhradní boty dobré kvality (bez vad)

Pokud spotřebitel při nákupu obuvi zjistí, že nejsou vhodné tvarem, stylem, barvou nebo velikostí, má právo na výměnu tohoto zboží u prodávajícího, u kterého byl zakoupen, za obdobný vhodný výrobek.

Je důležité, aby byly splněny následující podmínky:

Tento požadavek spotřebitel uvádí do 14 dnů (bez započtení dne nákupu)

Boty nebyly používané

Prezentace, spotřebitelské vlastnosti, pečetě, tovární štítky jsou zachovány

Existuje prodejní nebo pokladní doklad nebo jiný doklad potvrzující platbu za uvedené zboží (neexistence takových dokladů nezbavuje spotřebitele možnosti odvolat se na svědeckou výpověď).

Po dohodě mezi spotřebitelem a prodávajícím lze zajistit výměnu zboží při uvedení podobného výrobku do prodeje. Prodávající je povinen neprodleně informovat spotřebitele o dostupnosti obdobného produktu k prodeji.

Pokud podobná obuv není v den, kdy spotřebitel kontaktuje prodávajícího, v prodeji, má spotřebitel právo odmítnout uzavření kupní smlouvy a požadovat vrácení peněžní částky zaplacené za uvedený produkt. Žádosti spotřebitele o vrácení peněžní částky uhrazené za uvedený produkt musí být vyhověno do tří dnů ode dne vrácení uvedeného produktu.

Odkaz na předmět:
Kolik šancí má láska.

Důvody, jako jsou boty, které se vám nelíbí nebo jsou levnější v jiném obchodě, nejsou důvodem k jejich výměně nebo vrácení peněz.

Postup při jednání spotřebitele při předkládání poptávky prodávajícímu

Pro splnění některého z výše uvedených požadavků se musíte obrátit na prodávajícího s písemnou reklamací, vyhotovenou ve dvou vyhotoveních, s jasně stanovenými požadavky.

K reklamaci doporučujeme přiložit kopie pokladního dokladu, prodejního dokladu a záručního listu. Jednu kopii reklamace je nutné předat prodejci osobně (v tomto případě musí na druhou kopii, která vám zůstane) označit akceptační značku, nebo zaslat poštou, nejlépe doporučeně s dodejkou.

Nelze-li spor vyřešit v přípravném řízení podáním žaloby, má spotřebitel právo podat žalobu k soudu na ochranu svých práv a oprávněných zájmů.

Pro radu v oblasti ochrany spotřebitele, pomoc při vypracování reklamací a prohlášení o reklamaci se prosím obraťte na Spotřebitelskou unii Republiky Tatarstán. Kazaň, sv. Dekabristov, 81a tel. (843) 258-33-09.

Co se při vrácení obuvi nepovažuje za vadu?

Z právního hlediska je obuv bez vady obuv, která neobsahuje vady bránící jejímu převzetí, ale zpravidla má přijatelné odchylky v kvalitativních ukazatelích nebo parametrech při jejich výrobě, skladování a přepravě.

Soudní praxe SP RT: Případ vrácení peněz za nekvalitní boty

Spotřebitelská unie Republiky Tatarstán pomohla spotřebiteli žalovat zdarma téměř 20 tisíc rublů za nekvalitní boty.

Soudní praxe SP RT: Případ nekvalitní obuvi

Spotřebitelská unie Republiky Tatarstán pomohla ženě žalovat obchod zdarma za téměř 40 tisíc rublů za nekvalitní boty.

O právech spotřebitelů na výměnu a vrácení kvalitní obuvi

V souladu s platnou legislativou jsou práva spotřebitelů na vrácení nebo výměnu kvalitní obuvi stanovena v závislosti na způsobu jejího pořízení.

© Copyright 2005-2023. Všechna práva vyhrazena. Spotřebitelská unie Republiky Tatarstán, Kazaň, Gvardeiskaya, 15, telefon: (843) 258-33-09, OGRN 1051664064737, TIN 1655065561

Odkaz na předmět:
Může být mluvení o sexu škodlivé.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»