Botičky

Výkresy otevírání dveří

Z pěti dveří jsou dva umístěny ve vnitřních a tři ve vnějších stěnách (obr. 15). Čtyři z nich odpovídají běžným křídlovým dveřím a jeden má posuvné skleněné dveře.

Obr. Kreslení s dveřmi.

Nejprve byste měli určit umístění zárubní dveří. Předpokládejme, že zárubeň kyvných dveří je umístěna ve vzdálenosti 15 cm od vnitřního rohu místnosti. Tomu odpovídá optimální poloha zárubně, ve které se dveře pohodlně otevírají a při otevírání nikomu nepřekáží. Po umístění zárubní je nutné odstranit úlomky čar mezi okraji dveří. V tomto cvičení použijete příkazy PODOBNOST, OŘÍZNOUT, PRODLUŽIT.

Nejprve nakreslíme dveře o šířce 0.90 m umístěné ve vnějších stěnách.

Vnější otvory

Tyto otvory jsou umístěny na přední a zadní fasádě chaty ve vzdálenosti 15 cm od vnitřního rohu.

  1. Aktivujte příkaz PODOBNOST kliknutím na odpovídající tlačítko na panelu nástrojů UPRAVIT. Na příkazovém řádku zadejte 0.15 – vzdálenost odsazení.
  2. Klikněte na jednu ze dvou čar zobrazených na obr. 16, poté klikněte do prázdné oblasti napravo od vybraného řádku. Proveďte stejnou operaci s druhým řádkem. Příkaz umožňuje odsadit pouze jeden objekt.

Obr.16 Čáry, které by měly být posunuty o 15 cm.

  1. Dokončete a znovu aktivujte příkaz PODOBNOST dvojitým stisknutím klávesy ENTER, poté zadejte 0.90, čímž nastavíte novou hodnotu offsetu, a odsaďte nové řádky doprava (obr. 17). Nyní potřebujeme prodloužit čtyři nové čáry skrz vnější stěny pro označení zárubní.

Obr. 17 Čtyři odsazené čáry následně tvoří dveře široké 0.90 m. Obr.

  1. Dokončete příkaz PODOBNOST stisknutím klávesy ENTER a poté aktivujte příkaz EXTEND.
  2. Pokračujte kliknutím na čtyři řádky. Pro příkaz PRODLUŽ vyberte vnější čáry horní a spodní vnější stěny jako ohraničující hrany a stiskněte ENTER. Čáry by měly „růst“ k vnějším obrysům vnějších stěn a označovat zárubně (obr. 18).

Obr. 18. Čáry protažené k vnějšímu obrysu vnějších stěn. Na čáry, které chcete prodloužit, klikněte co nejblíže k omezujícím čarám. Jinak budou pokračovat v opačném směru.

  1. Aktivujte příkaz TRIM na panelu nástrojů Upravit.
  2. Vyberte šest čar, které tvoří otvory, jak je znázorněno na obr. 19. Po stisknutí klávesy ENTER bude AUTOCAD vědět, že vybrané objekty budou sloužit jako sečeny.

Obr.Výběr řezných hran.

  1. Důsledně vybírejte čáry zárubní (ty, které byly rozšířeny na vnější stěny) a čáry stěny mezi zárubněmi. Po výběru bude každý řádek odpovídajícím způsobem oříznut. Chcete-li příkaz ukončit, stiskněte ENTER.

Ч výkres by měl vypadat jako na obr. 20. Vnitřní otvory jsou nakresleny podobným způsobem. obr. 20. Tažené otvory šířky 0.90 cm.

Výkresy otevírání dveří

telegram_ikona

Telegramový bot pro vyhledávání materiálů

telegram_ikona

Nákup vašich kreseb ve velkém

Přihlaste se k odběru denních aktualizací katalogu:

vk_icon

popis

Dřevěné otvory — více výkresů.

Složení projektu

ikona

ikonapuertas.dwg [ 144 kB ]

ikonapuerst y vent.dwg [ 306 KB ]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»