Botičky

Společenský pohled na sex

Kapitola 2. Sex – nový pohled Jestliže je sexuální funkce Stvořitelem vlastní každému zvířecímu organismu, pak je sex základní složkou života. A logicky se ukazuje, že život bez sexu není život, ale existence. Život bez sexu je na chvíli pryč

Sociosexualita

Sociosexualita, někdy nazývaná sociosexuální orientace, je individuální rozdíl v ochotě zapojit se do sexuální aktivity mimo oddaný vztah. Jednotlivci, kteří jsou více sociálně a sexuálně inhibováni, mají menší pravděpodobnost, že se zapojí do příležitostného sexu
• Jediná univerzální vlastnost h… Více ; preferují více lásky, závazku a citové intimity před sexem
• Jediná univerzální vlastnost být s romantickými partnery. Stručně řečeno, lidé s neomezenou sociosexuální orientací mají větší pravděpodobnost, že se zapojí do příležitostného sexu
• Jediná univerzální vlastnost… Více a jsou pohodlnější při sexu Stručně řečeno
• Jediná univerzální vlastnost být bez lásky, závazku nebo intimity.

Muži mají tendenci dosahovat vyšší skóre v sociosexualitě a jsou svobodnější než ženy napříč kulturami. Rozdíly ve skóre v rámci každého pohlaví jsou však větší než mezi muži a ženami, což naznačuje, že ačkoli je průměrný muž méně omezený než průměrná žena, lidé se mohou lišit v sociosexualitě bez ohledu na pohlaví.

Odkaz na předmět:
Jak zjistit, zda máte závislost na sexu.

Bisexuální ženy jsou ve svých sociosexuálních vztazích výrazně méně omezovány než lesbičky a heterosexuální ženy. Bisexuální ženy jsou také nejvíce neomezené v sociosexuálním chování, následují lesbičky a poté heterosexuální ženy.

Gayové a bisexuální muži jsou v sociosexuálních vztazích podobní heterosexuálním mužům v tom, že vyjadřují relativně otevřené postoje k ženám. Nicméně gayové jsou nejvíce neomezení v sociálně-sexuálním chování, následují bisexuální muži a poté heterosexuální muži. To může být způsobeno tím, že gayové mají více potenciálních partnerek, které preferují krátkodobý nezávazný sex.

Neomezená sociosexualita je ve zkratce spojena s ranou sexuální zkušeností
• Jedinou univerzální vlastností je častější sexuální aktivita a větší počet sexuálních partnerů v průběhu života. Muži bez omezení mají tendenci přijímat mýtus o znásilnění a mají v minulosti sexuální agresi. Co je to hněv? Hněv je jednou ze základních lidských emocí a vůči ženám je konzervativnější než úzkoprsí muži. Ženy bez omezení mívají více sexuálních fantazií Fantazie jsou představované, snové scénáře zahrnující moc nebo kontrolu nad jinou osobou a nižší úroveň sexuálního konzervatismu než ženy s omezeními.

Sdílejte tento článek se svými přáteli!

Společenský pohled na sex

Existuje pole sociálních problémů souvisejících se sexuálním chováním. Společnost si přirozeně nemohla pomoci a nevyužila tak mocný podnět ke kontrole společenského chování. Společnost používala jedno z nejoblíbenějších manipulačních schémat: metodu mrkve a biče. První aspekt: ​​sex je hřích podléhající trestu! Pokud existuje trest, pak je také povzbuzení, ale to druhé je pro elitu. Jeden, jak se ukázalo, je prostě milovník života a druhý je samozřejmě hříšník.

Povolený sex byl zpočátku výsadou pár vyvolených. Ale společnost je tak strukturovaná, že přirozeně nemohla držet tuto mrkev a držet v rukou jen jako způsob manipulace s chováním. Sexuální potěšení se stalo ve společnosti zbožím. Protože se společnost v té době stala patriarchální, tedy mužskou, ženy se staly nositelkami zboží. Tak vznikl obchod s ženským tělem jako zdrojem sexuální rozkoše.

Odkaz na předmět:
Co byste chtěli vědět před prvním sexem.

A muži ten návrh zrodili. Nejpřekvapivější je, že neutichá diskuse na téma, kdo může za vznik prostituce. Muži i ženy s tím pociťují určité znatelné nepohodlí. Nebo možná skutečnost existence obchodních a měnových vztahů v této oblasti, která někdy vyvolává předstírané sympatie, někdy přímo agresi až pronásledování na státní úrovni, je generována neurčitým pocitem, že přes veškerou hrdost „ důvod,“ lidé jsou prostě závislí na nutnosti přijímat toto fyziologické potěšení? Nebo je možná za tím, že profese, které se říká nejstarší, tak houževnaté, něco jiného? A co je nejpřekvapivější, ačkoli jeho popularita kolísá v určitém rozmezí, někdy se zvyšuje a někdy klesá, je stabilní. A evidentně to nezávisí na sociálním systému a materiálním blahobytu společnosti.

A protože je tento produkt prestižní, objevila se jak drahá odrůda, tak samozřejmě i levná. Společnost je strukturována hierarchicky a hierarchicky je distribuováno i zboží. Když se objevil drahý produkt, teprve tehdy, jako vždy opožděně, vznikla ideologie sexu.

Ideologie byla taková, že levný produkt je špatný, je hrozný, je to noční můra. Ale co s tím můžete dělat? Člověk je navržený tak – potřebuje to, tak budeme prostituci pronásledovat, ale tak, abychom ji úplně nezahnali. A to bylo vytrženo z obecných společenských rámců a prohlášeno za okrajovou činnost. Jak víme, marginalizovaní lidé se vyznačují tím, že se zdají být neustále pronásledováni, ale zároveň se nezdá, že by byli pronásledováni.

Kolem drahého zboží ale vzniklo mnohem větší množství ideologií.

Nejprve vznikla chrámová prostituce; Z chrámové prostituce se zrodily všechny takzvané duchovní přístupy k sexu: sex jako prostředek k dosažení Boha, pochopení absolutna a tak dále. To je nakonec jen ideologie, ale právě tato ideologie dělá chrámovou prostituci podobně jako institut pro výzkum sexu. A vlastně z chrámové prostituce jsou získávány informace o možnostech získání nejrůznějších exotických zážitků prostřednictvím sexuálního kontaktu, stejně jako téměř všechny informace zvané „techniky“.

Odkaz na předmět:
Jak mít gay sex.

Mnoho esoterických ženských učení má svůj původ právě v chrámové prostituci, protože právě tam měly ženy pod různými jmény jako cenná a jedinečná komodita příležitost pocítit moc nad slabou mužskou polovinou lidstva a vytvořit si systém ochrany svých pozic.

Další ideologií je ideologie, která potvrzuje to, čemu se jemně říkalo dobrovolný sex: konkubíny, kurtizány, muslimské harémy atd. Mužská společnost zde vystupuje jako ušlechtilý patron zlomyslné ženské přirozenosti: říkají, že ženy bez ní nemohou žít, a proto my je sponzorujeme. Tak se vyvinula ideologie povýšeného postoje k sexuálnímu životu. Odtud důsledky – různé instituce u moci, nevěstince, obrazy a sochy.

Pamatujete si slavného „Cizinec“ od Kramskoye (jak víte, byl to velký chuligán)? Tento obraz vůbec nezobrazuje umělcovu sestru, jak bylo napsáno v učebnicích za sovětské vlády. Tento obraz zobrazuje nejdražší kurtizánu v Petrohradě té doby. Když byl otevřen jeho umělecký salon, sešla se tam celá elita, jak se teď říká, a většina z této elity tu ženu poznala, protože s ní měli obchod. Toto je „Cizinec“. Patří sem i zpracování sexuálních témat v různých uměleckých verzích – jakási rehabilitace.

Od Sonechky Marmeladové a hrdinek Kuprinova „Pit“ po „Intergirl“. Objevujeme zde celou kulturní sociální vrstvu spojenou se zušlechťováním situace samotné, jakoby na obranu žen, neboť jsou symbolem sexu. Je to úžasné!

A nejúžasnější na tomto příběhu je, že v tu chvíli byly jen ženy, ale v našich „osvícených“ časech se objevily nevěstince, ve kterých byli nositeli sexuální rozkoše i muži. Rovnost konečně dorazila!

A poslední ideologií je sexuální revoluce. To je již produkt demokratické společnosti, demokratické společnosti, ve které není hodnota sexuálního potěšení vnímána jako zboží, ne jako odměna, ne jako mrkev a bič, ale prostě jako normální součást lidské existence.

Odkaz na předmět:
Může muž získat orgasmus z gay sexu.

Například v Rusku za sovětské éry (dvacátá léta) se taková sexuální revoluce odehrála. Dokonce pro to poskytli teoretický základ, nazývali se teorií „sklenice vody“.

A byly to právě ženy, které to hlásaly, slavné revolucionářky Clara Zetkin a Rosa Luxemburgová. Podle jejich teorie jsou obecně všechny intimní vztahy mezi mužem a ženou jednorázové, tedy o nic cennější než sklenice studené vody v horku.

A poté, co vznikly na začátku století, sexuální revoluce se valily a valily a dosáhly turbulentních událostí v Evropě v šedesátých letech a zde o něco později — v sedmdesátých a osmdesátých letech a byly náhle zastaveny biosférou kvůli vzniku viru AIDS. Ale v myslích lidí už sexuální potěšení zaujalo úplně jiné místo. Z exotické situace se stala běžnou součástí života lidí.

Základní ideologie byla v důsledku toho radikálně změněna. A tomu všemu se říká „sex“. Když se lidé ptají, proč je tato univerzální přitažlivost tak silná, je to velmi naivní otázka. Stačí si připomenout, že jsme biologický druh a že u každého biologického druhu je potřeba sebereprodukce podporována nejhlubšími genetickými programy. Potřeba fyziologického potěšení je nedílnou součástí naší přirozenosti.

Existuje také dlouhá historie sebeuspokojení jako protikladu skupinového sexu, který byl rovněž regulován společností. A samozřejmě tento produkt získal i odpovídající ideovou nadstavbu. Díky tomu má zmatek v hlavách lidí široký rozsah.

Tento text je informační list.

Pokračování na litry

Přečtěte si také

Sociální regrese

Sociální regrese Bowen tvrdí, že emoční procesy ve společnosti jsou podobné emočním procesům v rodině. Na základě této hypotézy se pro každou společnost bude odehrávat následující vzorec: čím více napětí ve společnosti (které je typické pro války a

27. Komunikace jako společenský akt

27. Komunikace jako sociální akt Komunikace jako činnost je vždy sociální. I když lidé (dva) komunikují bez třetí osoby, komunikují jako zástupci skupin, kolektivů a určitých sociálních vrstev. Míra sociality se může lišit. Ona

Odkaz na předmět:
Co přispívá k dobrému sexu.

Pohled na sex — biologický

Biologický pohled na sex Co máme na mysli, když vyslovíme slovo „sex“? Mimochodem, bylo to vypůjčeno z angličtiny, kde to znamená jednoduše „sex“. V ruském jazyce tento pojem získal bezrozměrný význam a všichni si samozřejmě pamatujeme to slavné

Sociální trh

Sociální trh A spor pokračuje. Možná to odráží některé kulturní rozdíly mezi kmeny Ache a Hadza. Nebo dokonce mezi mužským a ženským pohlavím Hawks a Hill. A přesto si myslím, že s rizikem vyvolání rozhořčení na obou stranách v podstatě říkají totéž.

Sociální pohled

Sociální pohled Když váš pohled klesne pod úroveň očí druhé osoby, vytvoří se atmosféra sociální komunikace. Experimenty se studiem charakteristik pohledu ukázaly, že během sociální komunikace se oči také dívají na symbolický trojúhelník

Sociální kontext

Sociální kontext Kromě pohledu na život jedince jako celku musíme brát v úvahu i jeho sociální kontext. Děti se rodí zpočátku slabé a jejich bezmocnost vyžaduje, aby se o ně starali ostatní. Tedy životní styl nebo model

Sociální zásuvka

Sociální zásuvka Slavný Francouz poznamenal, že člověk je zvíře, které jí, aniž by mělo hlad, pije, aniž by mělo žízeň, a neustále se zapojuje do sexuálních vztahů. Oddávat se sexuálnímu instinktu je skutečně podobné oddávat se nemírnosti

8. Sociální inteligence

8. Sociální inteligence Sociální inteligence je schopnost činit rychlé, téměř automatické úsudky o lidech. Abyste mohli mluvit a jednat taktně, musíte být schopni předvídat nejpravděpodobnější reakce druhého

Kapitola 2. Sex – nový vzhled

Kapitola 2. Sex – nový pohled Jestliže je sexuální funkce Stvořitelem vlastní každému zvířecímu organismu, pak je sex základní složkou života. A logicky se ukazuje, že život bez sexu není život, ale existence. Život bez sexu je na chvíli pryč

Odkaz na předmět:
Kde získat fotku pro Masona v sexuální hře spolubydlící.

Kapitola 8 „ČISTĚ FYZICKÝ SEX MĚ NEZAJÍMÁ. “ Jak se „sex“ liší od „lásky“

Kapitola 8 „ČISTĚ FYZICKÝ SEX MĚ NEZAJÍMÁ. “ Jak se „sex“ liší od „lásky“ Masyanya: Láska, přítelkyně a jejich přátelé, to je zvláštní věc. Musíte myslet nejen na své vlastní obchodní potřeby a touhy, ale také na pocity svého bližního, protože bez toho je skutečný

Sex s láskou nebo sex bez lásky

Sex s láskou nebo sex bez lásky Jedním z důvodů rychlého poklesu nebo poklesu sexuální touhy mezi partnery je nedostatek lásky mezi nimi. Je to přesně onen vysoký duchovní pocit, který zahrnuje různé vrstvy vztahů: kamarádský,

Kapitola 2. SKUPINOVÝ SEX, VEŘEJNÝ SEX, ORGIE…

Kapitola 2. SKUPINOVÝ SEX, VEŘEJNÝ SEX, ORGIE. Chcete skupinový sex? Rozhodněte se sami. Navzdory tomu, co vám lidé mohou říkat, není skupinový sex nezbytnou součástí otevřeného vztahu. Známe spoustu neúnavných děvek, které nechodí na orgie a nemají trojky resp

Sex «rychlý» a «pomalý sex»

Sex „rychlý“ a „pomalý sex“ Abych byl upřímný, nikdy jsem nebyl (zřejmě nikdy nebudu) mistrem „rychlého“[61]. Není moje – to je vše! Nebyl jsem schopen být spokojen tempem „králíka na kokainu“ ani ve 20, ani ve 40 – ani po dlouhé abstinenci, ani na vrcholu zamilovanosti.

KAPITOLA 10. MECHANICKÝ SEX NEBO SPONTÁNNÍ SEX

KAPITOLA 10. MECHANICKÝ SEX NEBO SPONTÁNNÍ SEX Dalším tajemstvím dobrého sexu je rozmanitost. Ženy chtějí, aby byl sex pokaždé trochu jiný. Instinkty to mužům neříkají, protože jsou příliš cílevědomí. Muž

Váš manuální pohled je přesnější než váš mentální pohled

Váš manuální pohled je přesnější než váš mentální pohled Jako dítě nebo o něco později jste pravděpodobně viděli Ebbinghausovu iluzi: když je kruh obklopen menšími kruhy, zdá se větší, než když je obklopen většími kruhy. Ebbinghausova iluze Takové iluze se zdají

Odkaz na předmět:
Jaký druh sexu je zakázán do 15 let.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»