Botičky

Co je sexuální touha

V psychologii, teorii osobnosti a psychoterapii hraje zásadní roli a je považována za hlavní sílu, která hýbe duševním aparátem člověka. Tento koncept je analogický s energií ve fyzickém světě a používá se k vysvětlení motivace a chování.

Libido v psychologii: pochopení základů a role v psychoanalýze

V moderním světě psychologie a psychoanalýzy je jedním z klíčových pojmů, který přitahuje pozornost odborníků i laické veřejnosti, libido. V této souvislosti je vnímána jako hybná síla lidského chování, která určuje vývoj osobnosti.

V článku se zamyslíme nad podstatou libida, jeho rolí a vlivem na lidskou psychiku a prozradíme vám, jaké jsou možnosti pro hloubkové studium tohoto konceptu. To vám koneckonců umožňuje proniknout do podstaty lidské psychiky a najít způsoby, jak řešit psychické problémy.

Co je libido v psychologii jednoduchými slovy?

Libido je termín, který je často spojován se sexuální energií. V kontextu psychologie je však jeho význam mnohem širší. A bylo by chybou vše redukovat výhradně na fyzické projevy sexuality a téma sexu obecně.

Sigmund Freud navrhl dva klíčové koncepty v psychoanalytické teorii: libido a mortido. Ale mají různé významy a funkce.

  • První představuje mentální energii, která je zaměřena na uchování a rozvoj. Zjednodušeně řečeno, libido je vnitřní síla k uspokojení potřeb, touha po potěšení, zejména v sexuální a afektivní sféře, ve všech fázích života.
  • Mortido je opačný koncept, znamená smrt, redukci života, destrukci a rozklad. Freud viděl mortido jako instinkt, návrat do stavu klidu a bez života.
Odkaz na předmět:
Mají homosexuální zvířata sex.

Libido v psychologii tedy není jen odrazem sexuálních tužeb, ale také nejdůležitější složkou duševního života člověka.

Základní přístupy k pochopení libida

V raných fázích byla interpretována především jako sexuální energie, která je podle Freuda vrozeným instinktem, zdrojem všech sexuálních projevů.

Postupem času se však názory měnily. A psychoanalytik na to začal pohlížet jako na univerzální životní sílu, projevující se nejen v sexu, ale i v jiných oblastech lidské činnosti.

Kromě klasického pojetí existují alternativní pohledy prezentované autory jako Carl Jung, Alfred Adler a Wilhelm Reich.

Univerzální mentální energie zaměřená na realizaci všech životních cílů a tužeb.

Zdroj kreativity, seberealizace a individuace.

Touha po nadřazenosti a sebepotvrzení, kompenzující pocity méněcennosti.

Ne sexuální přitažlivost, ale všeobecná touha po dokonalosti, úspěchu a moci.

Vesmírná životní síla, která je základem sexuality a všech biologických procesů.

Fyzická energie cirkulující v těle. Potlačení vede ke svalovému napětí a neurotickým symptomům.

Anna Freud, Heinz Hartmann

Jedna z forem přitažlivosti spolu s agresivitou a sebezáchovnou. Důraz na roli ega v regulaci pohonů.

Nejen sexuální přitažlivost, ale také zdroj kreativity, náklonnosti a dalších aspektů psychiky.

Melanie Klein, Donald Winnicott

Utváření objektních vztahů s objektovou internalizací v raném dětství.

Navazování spojení s předměty (matka apod.). Porušení vede k patologiím objektových vztahů.

Obecně vývoj tohoto konceptu odráží vývoj psychoanalytických přístupů a jejich touhu po úplnějším a komplexnějším pochopení lidské psychiky a chování. Rozšíření výkladu umožnilo překročit úzké chápání sexuality a obrátit se do hlubších vrstev lidské existence.

Vliv libida na lidské chování a emoce

Úroveň libida a schopnost ji regulovat může určovat kvalitu mezilidských vztahů, sebeúctu a celkovou psychickou a fyziologickou pohodu.

Jedním z hlavních aspektů je souvislost se sexuální funkcí. Libido stimuluje sexuální touhu a aktivitu a slouží jako silný motivátor pro lidské chování. Povzbuzuje k hledání potěšení a uspokojení, ovlivňuje rozhodování a jednání, přispívá k vytváření a udržování blízkých vztahů s partnerem po mnoho let, pocitů náklonnosti a lásky.

Odkaz na předmět:
Co vám pomohlo zhubnout.

Podle psychoanalytické teorie má zdravé fungování libida přímou souvislost s duševním zdravím. Nízká úroveň může vést k depresi a apatii, zatímco vysoká úroveň může vést k agresi nebo jiným formám destruktivního chování.

Mimochodem, libido lze naladit i na kreativní sebevyjádření, hledání inspirace a uplatnění kreativního myšlení. Což přispívá k realizaci veškerého vašeho potenciálu a dosažení osobních i profesních cílů.

Role libida v psychoanalýze

V psychologii, teorii osobnosti a psychoterapii hraje zásadní roli a je považována za hlavní sílu, která hýbe duševním aparátem člověka. Tento koncept je analogický s energií ve fyzickém světě a používá se k vysvětlení motivace a chování.

Freud popsal strukturu osobnosti jako složenou ze tří složek: „Ego“, „Superego“ a „Id“. Libido je spojeno s id, naším primitivním a nevědomým vnitřním světem, kde se nacházejí nejzákladnější touhy a instinkty.

Psychoanalýza naznačuje, že prochází během života člověka několika fázemi: orální, anální, falická a genitální a je soustředěna v různých částech těla a aspektech osobnosti. To může rodičům pomoci při výchově dítěte již od prvních let. Zvláště v těžkém období puberty, kdy v těle řádí hormony, a každý člen rodiny zažívá stres.

Neurotické symptomy a psychické obranné mechanismy (represe, sublimace, projekce atd.) úzce souvisí s člověkem a jeho neuspokojenými aspiracemi. Obranné mechanismy pomáhají egu vyrovnat se s nadměrným libidinálním napětím.

Konflikty mezi různými částmi osobnosti, konflikty mezi individuálními přáními a požadavky společnosti mohou vést ke vzniku neurotických symptomů. Pochopení dynamiky pomáhá psychoanalytikovi tyto konflikty rozluštit a pomoci pacientovi je vyřešit.

Souvislost mezi sexuální touhou a sexuálními fantaziemi partnerů, které jsou často potlačovány nebo deformovány kvůli společenským normám a zákazům, se může projevovat ve snech a volných asociacích.

Tento koncept neztratil svůj význam v moderní psychologické praxi. Odborníci ji používají k diagnostice a léčbě různých problémů v sexuální oblasti, mezilidských konfliktů a emočních poruch. Hluboké porozumění nám umožňuje vyvinout účinné metody psychologické pomoci.

Odkaz na předmět:
Kdo je moje láska fb test.

Jak pochopit proces vlivu libida na člověka?

Hloubkové studium této problematiky otevírá široké možnosti profesního rozvoje, seberealizace a uplatnění získaných znalostí v praxi.

Toho lze dosáhnout pomocí sexuologických kurzů Národní akademie dalšího odborného vzdělávání (NADPO), které mají řadu výhod:

  • Systematizované a prohloubené znalosti o libidu, jeho povaze, mechanismech působení a vlivu na lidskou psychiku a chování.
  • Moderní metody psychoanalytické terapie a poradenství včetně práce s poruchami v sexuální oblasti.
  • Praktické pochopení souvislostí s různými psychologickými jevy: rozvoj osobnosti, mezilidské vztahy, kreativita a seberealizace.

Získané znalosti budete moci uplatnit ve své odborné činnosti, zvyšování efektivity psychologické pomoci a poradenství. Rozšiřte si obzory a prohloubte své porozumění lidské přirozenosti, na čemž záleží i na osobní úrovni.

Celkově lze říci, že role libida v psychoanalýze spočívá v tom, že je klíčovou složkou duševní činnosti, určuje vývoj osobnosti v každé fázi, utváří vaše vztahy a konflikty a ovlivňuje motivaci a chování v každé oblasti. Nejen sexy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»