Botičky

11 nejlepších sexuálních tipů pro nezapomenutelné líbánky

Kromě toho si muž i žena bezesporu mohou navzájem poskytnout mnohem větší sexuální potěšení, pokud jsou zcela odpočatí a cítí se dobře. To platí zejména pro ženy. Žena by neměla být v žádném případě nucena v aktu pokračovat.

Svatební noc

Jeho následné činy lze charakterizovat jako neznalost a nedostatek sebekontroly, ale nikdy jako touhu být hrubý. Pokud manžel projevuje naprostou sexuální neznalost toho, jak se chovat v citlivých případech a nemá dostatečnou sebekontrolu, tak to z pohledu žen pomine, přijde probuzení a později něha.

Je možné, že velká část nedbalosti týkající se muže o jeho svatební noci a líbánkách je způsobena postojem samotné přírody, která tento postup nepovažuje za zvlášť delikátní nebo obtížnou záležitost.

Do jisté míry je to zdravá filozofie. Pohlavní styk, který je zcela normální funkcí, je samozřejmě snadno a úspěšně prováděn jak divochy, tak civilizovanými lidmi, aniž by se museli obávat následků. Mělo by se tedy jednat o velmi jednoduchý proces, který nevyžaduje speciální znalosti.

Bolest při prvním styku je z pohledu mnohých podobná bolesti při porodu a je to něco, s čím se žena musí smířit. Když však dojde na bolest při porodu, příroda podnikla kroky k automatickému propuštění miminka a navíc ve většině částí zeměkoule tomuto procesu asistuje porodní asistentka.

V naší vysoce civilizované společnosti i policista plní funkci porodní asistentky v nutných případech snesitelně dobře.

Žádný civilizovaný muž dnes nedovolí své ženě porodit dítě bez kvalifikované asistence lékaře. To, co je v některých případech dobré pro divocha a pro moderního člověka, je v jiných případech přijatelné pouze pro divochy.

Odkaz na předmět:
Jak se cítí asexuál při sexu.

Je známo, že během prvního pohlavního styku mohou ženy zaznamenat krvácení s fatálním koncem, i když takové případy jsou samozřejmě extrémně vzácné. I při této nepravděpodobné možnosti se zdá zvláštní, že taková situace je až příliš často vnímána jako něco, co si muž nemusí alespoň zčásti uvědomovat.

Samozřejmě, že každý muž, který má zkušenost se ženou s panenskou blánou, zvládne tuto zkoušku vydržet, zatímco nepřipravený často klopýtá. Jistě, příroda udělala vše možné, více či méně úspěšně, aby zabránila fyzickému, ale ne psychickému zranění. A zde, jako všude v životě, je zapotřebí vědeckého přístupu. Pojďme to analyzovat.

Chování o svatební noci se může lišit podle převládajících podmínek. Neexistuje žádná konkrétní metoda, která by mohla být stanovena jako univerzální zákon, a je přirozené, že diskuse o problému zcela závisí na fyzickém stavu nevěsty: zda je panna nebo má manželské nebo předmanželské zkušenosti. V posledních dvou případech se žena potýká s fyzickými obtížemi.

Samozřejmě existují určité základy, které se nemění bez ohledu na to, zda je první noc nebo další: z nich je nejdůležitější sebeovládání a poklidná přípravná milostná hra. S přihlédnutím ke specifikům problému panen, který nás zde zajímá především, však neustále vyvstávají měnící se okolnosti, které určují chování muže.

Podívejme se na starověký koncept panenské blány a na to, jak souvisí s různými předpoklady o tom, co představuje panenství.

Podle existujících konceptů by dívka měla být až do svatební noci čistá a neposkvrněná a pro většinu mužů je měřítkem panenství a cudnosti zachování panenské blány až do první svatební noci.

Nutno říci, že i pocit přítomnosti či nepřítomnosti panenské blány bývá často klamný. V mnoha případech může muž s mělkým zavedením penisu natáhnout panenskou blánu, ale neroztrhnout ji. Kromě toho mnoho dívek často umožňuje svému partnerovi všechny možné formy intimity během pohlavního styku, přičemž od partnera vyžadují pouze jednu věc: neporušit panenskou blánu.

Odkaz na předmět:
Kde najít starší ženu na sex.

Muž dosáhne orgasmu a jeho partnerka také. K tomu stačí pohybovat penisem podél vnějších pohlavních orgánů a dráždit klitoris. Obecně se jedná o běžnou možnost v případech. když žena s nízkou (malou) dráždivostí nezažívá vzrušení při podráždění pochvy, ale rychle se vzruší, když je klitoris stimulován mužským pohlavním orgánem. Navíc je taková stimulace ještě výhodnější než stimulace klitorisu prstem. Při takovém styku si žena přirozeně zachovává panenskou blánu neporušenou, ale jen stěží ji lze nazvat cudnou.

Na druhou stranu, znamená absence panenské blány, že dívka měla poměr před svatbou? Nic víc než její přítomnost nedokazuje panenství. Důvody tohoto jevu není třeba hledat. Panenská blána může být v dětství nebo dospívání z různých důvodů náhodně zničena a dívka o tom nemusí mít nejmenší tušení. A přesto může být stejně panenská jako její vrstevnice, jejíž panenská blána zůstává nedotčena.

Co když je panenská blána zničena ne náhodou, ale v důsledku předmanželských vztahů? To do značné míry závisí na struktuře ženských pohlavních orgánů, na tom, jak moc může být žena herečkou, a na míře důvěřivosti muže. Pokud je její vaginální kanál (průchod) malý, pokud může věrohodně lhát a předstírat bolest, pak může přesvědčit a zcela svést svého manžela, zvláště když chce věřit v její panenství.

Nepřítomnost panenské blány tedy nedokazuje, že je dívka necudná, a naopak přítomnost panenské blány nedokazuje její cudnost.

Muž musí přijmout ženu na základě víry a pouze na základě víry, stejně jako žena přijímá muže. Pokud k tomu není dostatečně tolerantní, může zůstat svobodný. V tomto případě to bude lepší pro oba a zejména pro ženu, protože jinak bude její život neustálým trápením. Neexistuje žádný konkrétní zákon, který by upravoval budoucí morální chování manželky kohokoli. Musíme se spolehnout na hodnocení, které jí jako osobě dáváme. To, že si zachovala panenství až do svatební noci, není samo o sobě zárukou, že za pár let neuklouzne. Faktem ale také je, že pokud byla žena v letech života před svatbou lhostejná ke konvencím, nebude se moci stát věrnou a něžnou přítelkyní. Zachování dívčiny nevinnosti závisí na mnoha faktorech – méně na sebeovládání a do značné míry na okolnostech.

Odkaz na předmět:
Co dělá sex zdravým.

Předpokládejme však, že ženich je potěšen zjištěním, že jeho nevěsta je panna, musí k ní být velmi opatrný a něžný, pokud není připravena na nadcházející zkoušku. Pokud ví, co ji čeká, pak musí jednat opatrně společně. Je velmi dobré, když žena pochopí, že protržení panenské blány nemusí nutně provázet ukrutná bolest. Normálně se to děje klidně a úleva ihned následuje po bolesti. Slzy a strach jsou zde zcela zbytečné.

Ve skutečnosti mnoho žen nepociťuje vůbec žádnou bolest. Někdy však existují podmínky, za kterých musí být muž ve svém chování velmi opatrný a opatrný.

Panenská blána má různou sílu, a pokud ji nelze okamžitě prolomit, pak je nutné ji postupně natahovat a nedokončovat proces první svatební noc, pokud možno se snažit celý proces dokončit bezbolestně. Nevěsta by měla být na nadcházející manželství dostatečně připravena. Měla by mít Wassermanovu reakci, měla by podstoupit důkladnou lékařskou prohlídku, měla by zjistit své proporce a požádat lékaře o radu. Pak by bylo dobré, aby se svým budoucím manželem probrala své fyzické rysy. To je možná nejdůležitější věc, kterou by měl mít ženich vždy na paměti. Veškerá iniciativa a kontrola by měla být v jeho rukou. Nevěsta může jen zmírnit obtíže situace. Ale i tady jí to musí manžel neustále připomínat a pomáhat.

Před pokusem o pohlavní styk by se měl manžel seznámit s genitální oblastí své ženy. Musí dbát na stavbu pochvy a panenské blány, aby byl správně zvolen směr a tlak penisu. V závislosti na výšce a velikosti může být nutné, aby si žena položila polštář pod hýždě, aby se zvedla výš, nebo prudce pokrčila kolena nebo dokonce obmotala nohy kolem mužova pasu. Je zde zmíněno pouze několik ustanovení. Všechny tyto specifické vlastnosti, které by měl muž studovat a které by měl zmínit při lékařské prohlídce, jsou velmi užitečné. Správný úhel zasunutí penisu do pochvy nemusí být nezbytně zachován při následném pohlavním styku, kdy jsou manžel a manželka na sebe zvyklí a přizpůsobení, protože mužský penis může být přitlačován stěnami pochvy a nabrat požadovaný směr.

Odkaz na předmět:
Jaké šaty si vzít na česko-slovenský ples.

Při prvním pohlavním styku, kdy dojde k protržení panenské blány, se však směr penisu a vagíny musí shodovat, a proto je nutné seznámit se se strukturou ženské pochvy. Je možné, že 9 z 10 mužů, před nebo po svatbě, dokáže nakreslit jednoduchý náčrt řezu ženskými pohlavními orgány, včetně dělohy, zevního genitálu, klitorisu, močové trubice, vnitřních rtů, poševních svalů, panenské blány, pochvy a čípek. Existuje pouze osm hlavních částí, z nichž sedm je velmi důležité znát a jejich ignorování znamená velmi poškozovat váš požitek.

O svatební noci by měl manžel, místo aby směřoval veškeré úsilí ke zničení panenské blány za každou cenu, porovnat výše uvedený diagram, aby nevěsta toto vyšetření nepovažovala za projev čistě fyzického chtíče, aby neměla podezření, že její manžel je cizí jakékoli konvence ve vašich zvycích. Pokud se toto všechno nestane, pak v budoucnu absence takových vztahů může vést pouze k falešné skromnosti. Studium této kresby, i když nedává nic víc, zabrání slepému (mladému) ženichovi v monotónních akcích bombardování děložního čípku během následného pohlavního styku. Při protržení panenské blány obvykle dochází ke krvácení. Krvácení dokazuje, že vše proběhlo v pořádku a po nějaké době se zastaví.

Jeden takový čin samozřejmě na první svatební noc úplně stačí a starostlivý manžel to vždy pochopí. Může si být jistý, že jeho žena nebude bránit jeho aktivitě a neměl by být uveden v omyl, když řekne, že chce v aktivitě pokračovat. Může to říct, pokud má pocit, že ztráta panenství jí zabránila uspokojit jeho vášeň. Chápe, že je to velmi nepříjemný zážitek a může se cítit provinile.

Ve skutečnosti je situace taková: je velmi napjatá a ustaraná a má to samozřejmě dobrý důvod. Očekává bolest a další nepříjemné pocity a nervy má napjaté jako pacient v zubařském křesle.

Odkaz na předmět:
Kde si užít sex v Praze.

Kromě toho si muž i žena bezesporu mohou navzájem poskytnout mnohem větší sexuální potěšení, pokud jsou zcela odpočatí a cítí se dobře. To platí zejména pro ženy. Žena by neměla být v žádném případě nucena v aktu pokračovat.

Výše uvedené je jako úvod do světa sexu. Skutečně milující muž s absolutním porozuměním věci a se schopností ovládat své pocity v tuto zvláštní noc i v následujících se bude věnovat výhradně tomu, aby ženu zbavoval vnitřního prvotního napětí a nebude přemýšlet o sám.

Pokud krvácení pokračuje během následujících pokusů o pohlavní styk, měl by muž omezit své emoce, dokud krvácení úplně neustane.

Dokonce i obyčejný pocit naznačuje, že v přítomnosti krvácení je možná těžká místní destrukce. Je nepravděpodobné, že by si nějaký muž třel otevřenou ránu na vlastním těle, tím méně by měl být opatrný ve vztahu ke své ženě.

Při pohlavním styku po zastavení krvácení musí muž postupně a opatrně zavádět penis do pochvy. Pouze zcela lhostejný muž může tyto požadavky nesplnit a způsobit tak ženě bolest. Muž by se neměl pokoušet zasunout svůj penis více než jeden palec do vagíny, dokud není stanovena hloubka a šířka vagíny.

Ženské genitálie mohou být navrženy tak, že penis bude při zavádění velmi pevně uchopen a samotná vagína může být krátká.

Je úžasné, jak se délka a hloubka pochvy může u jednotlivých žen lišit a jak rozdílně prožívají potěšení ze styku z čistě fyzického hlediska. Muž by měl tato měření provést tak, že dobře namazaný prst zasune do pochvy až k poševní klenbě. To mu dá příležitost určit přibližnou velikost.

Vrátíme-li se k otázce zavádění penisu, je třeba říci, že při zavádění penisu musí muž při prvních známkách ženského utrpení ihned penis vyjmout z pochvy a poté musí tento postup několikrát opakovat, dokud může zabránit slepému (mladému) ženichovi při následném pohlavním styku v monotónním bombardování děložního čípku. Při zničení panenské blány obvykle dochází ke krvácení. Krvácení dokazuje, že vše proběhlo v pořádku a po nějaké době se zastaví.

Odkaz na předmět:
Už jste někdy měli anální sex s koněm.

Muž tohoto typu je od přírody drzý a jako všichni nevychovanci si rychle uvědomí svou fyzickou převahu. Pokud se žena jednou podřídí jeho hrubým touhám a lhostejnému přístupu k ní, pak se od té chvíle jednoduše stane součástí sexuálního aparátu, zcela podřízená jeho hrubým sklonům. Pokud situaci nevyhodnotí přesně a okamžitě, lze její budoucnost s takovým manželem snadno předvídat.

Kdyby byly popsány podobné situace o svatební noci a jejich následky, přemýšlivý muž by okamžitě pochopil, jak snadné je udělat chybu. Tento problém je třeba důkladně prostudovat a uvést do praxe.

11 nejlepších sexuálních tipů pro nezapomenutelné líbánky

Nepíšu hezké texty, abych dostal zaplaceno. Dostávám zaplaceno za psaní krásných textů.

Expert — Victoria Fomina

Sexuolog nejvyšší kategorie, psychiatr, psychoterapeut. Přes 10 let pracuji jako sexuolog. Pomáhám párům řešit problémy v jejich sexuálním životě.

krásný pár

Líbánky jsou pro každého velmi zvláštním zážitkem, ale je to také velmi náročné období. Navzdory pečlivému plánování dokonalých líbánek všichni chápeme, o čem dovolená ve skutečnosti je: o sexu.

Je to skvělý čas položit základy šťastného rodinného života. Páry mohou mít během líbánek skvělý sexuální zážitek. Zatímco vy dva už pravděpodobně víte, co dělat v ložnici, naše tipy a malé triky mohou učinit váš líbánkový sex nezapomenutelným.

11 sexuálních tipů na líbánky

Při dodržování těchto pravidel si můžete navzájem naplno užívat a mít skvělou první rodinnou dovolenou:

  • nižší očekávání;

Podle odborníků je to jeden z klíčových aspektů. Nečekejte, že to bude nějaká pohádková sexuální zkušenost. To je zvláště důležité, pokud máte sex poprvé.

Nechť je tento speciální čas strávený společně o intimitě a spojení, tedy o předehře, mazlení, očním kontaktu, zábavě a flirtování, nejen o sexu. Když vaše sexuální hra obsahuje všechny tyto prvky, maximalizuje potěšení. Koneckonců, není to to, o čem jsou líbánky?

Odkaz na předmět:
Když má Ir sex.

Stojí za to připomenout, že svatba je velká věc a také obrovský stres. To samé platí pro cestování. Takže nepropadejte panice, pokud oba nebudete mít náladu na sex, jakmile dorazíte na místo dovolené. Dejte si pár dní na pořádný odpočinek.

  • uveďte, co chcete;

Pokud vaše komunikace v ložnici nebyla dříve tak otevřená, jak byste chtěli, nyní je čas to změnit. Upřímný rozhovor o tom, co oba chcete, je klíčovým prvkem zdravého sexu.

Líbánky jsou nejčastěji umístěny jako „sexuálně orientovaná“ dovolená, proto je důležité nejen se do ní zapojit, ale také umět správně sdělit své preference svému partnerovi a také zjistit všechny jeho erotické fantazie. .

  • odevzdat se náladě;

Nyní máte veškerou moc milovat se kdekoli a kdykoli. Ostatně o tom jsou líbánky. Už se nemusíte starat o plány, každodenní starosti nebo stres v práci.

Můžete být jen spolu, užívat si jeden druhého. Spontánnost a touha jsou to, co vám umožní lépe se seznámit se sexuálními rytmy toho druhého.

  • nenuťte se, pokud nemáte náladu;

Ráno, před spaním, když se sprchujete po pláži, jsou chvíle, kdy to prostě vypadá, že je čas na sex. Není ale třeba se nutit, pokud vy nebo váš partner nemáte náladu.

Sex by neměl být o tlaku. V opačném případě se může velmi snadno rozvinout ve zklamání. Máte dostatek času komunikovat jinými způsoby – mluvit, chodit, cestovat, věnovat se jiným činnostem a samozřejmě milovat. Využijte tedy některé z těchto rekreačních aktivit, kdykoli budete chtít.

  • pokračujte v experimentování;

Některé páry rády experimentují, jiné se rády drží toho, co funguje – oba jsou skvělé. Koneckonců, sex na líbánkách by měl být skvělý čas.

Odkaz na předmět:
Kde končí přátelský polibek.

Napijte se šampaňského, přidejte nové prvky do své obvyklé sexuální hry. Vyzkoušejte pár nových póz nebo to udělejte na neobvyklém místě. Užívejte si jeden druhého a užívejte si společnou budoucnost.

  • krásné spodní prádlo;

Sada svůdného prádla dokáže nejen nadchnout vašeho manžela, ale také vám dodat sebevědomí. Navíc, když si na sebe vezmete něco krajkového nebo provokativního, budete se cítit jako skutečná svůdnice, což vás může inspirovat k tomu, abyste v ložnici převzali otěže.

  • vybrat si nový druh sexu;

Pokud je vaší volbou misionářská pozice 24/7, projevte během líbánek více fantazie a odvahy. Například orální sex během předehry nebo praktikování jiných forem intimity může pomoci udržet oheň ve vaší posteli.

Rozmanitost je kořením života, pomáhá udržet nudu a rutinu mimo váš vztah. Na líbánkách a každý další den používejte celý svůj arzenál, tedy celé své tělo, abyste svého nového manžela potěšili.

Ve skutečnosti novomanželský sex nemusí být vážný. Bavte se, smějte se a udělejte intimitu hravou. To je skvělý prostředek na uvolnění stresu. A pak jste na dovolené, takže by mělo být ještě jednodušší než obvykle se psychicky uvolnit a užít si svého vyvoleného.

  • uzavřít sexuální smlouvu do budoucna;

Vaše líbánky jsou ideální čas na to, abyste si promluvili o tom, jakou budoucnost spolu chcete mít, a to může zahrnovat váš sexuální život. Je čas promluvit si o sexuálním životě, který chcete společně vytvořit, a začít věnovat svou polovičku svým nejhlubším fantaziím.

Je dobré, když se páry vzájemně zavazují, že sexualitu a další vazebné chování, jako je otevřená komunikace a romantiku, budou vždy mít jako prioritu ve vztahu. Věnujte tedy jeden den během líbánek, abyste spolu uzavřeli sexuální pakt.

  • Vezměte si s sebou deskové sexuální hry.
Odkaz na předmět:
Co symbolizuje snur bota.

Jedním z nejužitečnějších tipů na sex na líbánkách je dát si navzájem nějaké erotické rekvizity, abyste si užili divoký sex. Před líbánky zamiřte do místního obchodu pro dospělé nebo online obchodu, kde si můžete vybrat stolní sexuální hru nebo hračky pro dospělé.

Buďte si jisti, že na hraní budete mít spoustu volného času! Vibrátory a hračky jsou skvělé pro stimulaci při předehře nebo pro vzájemnou masturbaci. Mohou také působit své kouzlo při sexu v určitých polohách, kde můžete vibracemi dosáhnout smíšeného orgasmu.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»