Botičky

Mateřská láska: ochrana, kterou by měl mít každý

Kromě toho jsou známky mateřské lásky péče a pozornost. Například pomoc s přípravou domácích úkolů, složené čisté oblečení, uvařený oběd, schůzka po škole, pozornost k příběhům dítěte o tom, co se během dne stalo — to vše je pro vašeho potomka nezbytné. Pečuje o něj i pohádka čtená miminku před spaním, aby usínalo klidně a klidně.

Mami, miluj mě! Mateřská láska

Od autora: S tématem mateřské lásky se v našich životech setkáváme neustále. Mluví o ní všichni, od dětí po rodiče. Toto téma je také stálým společníkem terapie. Bez lásky není kam. Všichni chceme být milováni, oceňováni, opečováváni a respektováni. Láska je základní cit, jehož přebytek nebo nedostatek se odráží v chování, sociální interakci a profesionální činnosti po celý náš život.

MATKO, MILUJ MĚ!

S tématem mateřské lásky se v našich životech setkáváme neustále. Mluví o ní všichni, od dětí po rodiče. Toto téma je také stálým společníkem terapie. Bez lásky není kam. Všichni chceme být milováni, oceňováni, opečováváni a respektováni. Láska je základní cit, jehož přebytek či nedostatek se odráží v chování, v sociální interakci, v profesionální činnosti po celý náš život.

Odkaz na předmět:
Jak se stát sexuálním otrokem.

«Tvrdě pracuji, dělám vše pro to, aby moji rodiče mohli žít dobře.»

«Cítím se vůči nim tak provinile, že nevím, co jiného mám udělat, aby se cítili dobře.»

«Moc se stydím, že jsem odešel z domova tak brzy a opustil je.»

«Moje máma je tak dobrá, miluje mě.»

„Jsem z toho unavený! Nenechá mě udělat ani krok»

«Ať dělám, co dělám, všechno je špatně!»

«Jak chci někam jít, abych ji neviděl.»

Ano ano! Všechno je to o lásce. Láska má totiž i odvrácenou stranu – nenávist. Všechny tyto fráze odrážejí nedostatek lásky, viny, studu, nenávisti v našem každodenním životě.

MATEŘSKÁ LÁSKA

Láska je základní pocit. Právě pocit lásky přispívá ke spojení dvou srdcí, vytvoření rodiny a narození dětí.

Láska je hluboká náklonnost a pocit hluboké sympatie k druhému člověku.

MATEŘSKÁ LÁSKA je pocit hluboké náklonnosti a soucitu, který matka prožívá ke svému dítěti.

MATEŘSTVÍ — To je hlavní účel ženy. Každá žena instinktivně usiluje o mateřství. Narození zdravých dětí a jejich spokojený život do značné míry závisí na přístupu rodičů k sobě navzájem, na jejich vzájemné lásce, nikoli na vnějších podmínkách.

Všechny matky milují své děti, ale ne všechny dokážou svou lásku projevit. Každá matka projevuje svou lásku různými způsoby. Někdo to sdílí velkoryse, někdy až přehnaně, jiný jen trochu. Kde je zlatá střední cesta v projevování lásky? Jak se tato láska měří – činy nebo slovy?

NENÁVIST je derivátem agrese, která je stejně jako láska základním pocitem. Když se miminko nasytí, je spokojené, když má hlad, křičí, a pokud maminka dlouho nepřichází, zlobí se na ni (odvrací se od prsu, ve vyšším věku ne chtít cokoliv dělat) a to je normální. Dítě tak vyjadřuje sebe a své pocity. Je to nenávist, která pomáhá udržovat lásku; Pomáhá nám rozlišovat a chápat pravou lásku, umožňuje nám rozlišovat (rozlišovat) mezi vnějším a vnitřním světem, umožňuje nám stanovit hranice a oddělit své JÁ od MY. Tím, že poznáváme a chápeme druhého člověka, jeho pocity, poznáváme sami sebe, své pocity. Je důležité, aby tato láska a nenávist byly dostatečné k udržení vnitřní rovnováhy. Je také zbytečné zapomínat, že běžně je to agrese (hněv), která přispívá k dosažení stanovených cílů a seberealizaci. Pamatujte, že mnozí z vás zatloukli hřebík a udeřili se kladivem do prstu. Zranit! Ale pokračoval jsi v zatloukání hřebíku, abys dokončil práci, kterou jsi začal. Byli jste naštvaní, ale udělali jste to a ve svých profesionálních aktivitách projevujete vytrvalost, pokud něco nefunguje.

Odkaz na předmět:
V jakém roce byla organizována sexuální výchova.

Existuje několik typů lásky: podmíněná, bezpodmínečná.

PODMÍNĚNÁ LÁSKA

V srdci PODMÍNĚNÁ LÁSKA spočívá myšlenka, že lásku je třeba si zasloužit. „Abyste si zasloužili kolo, musíte se dobře učit!“, to říkají matky svým dětem.

«MUSÍŠ! MUSÍŠ!» — Jsou to stálí společníci v dospělosti takového člověka.

V dospělosti se tito lidé zpravidla zaměřují na autoritativní významné osoby, jako jsou jejich matky, protože se nemohou samy rozhodovat, neustále potřebují podporu a porozumění a občas pobízení. Jejich aktivita, stejně jako sebeúcta, závisí na vnějším hodnocení (chvále) druhých lidí. Jsou to lidé, kteří na sobě neustále hledají chyby, a proto se mezi přáteli často objevují otázky: „Jak vypadám?“; «Sluší mi ty šaty?» V práci budou své služby a pomoc vnucovat i ostatním, i když o to nejsou požádáni, často na úkor jejich zájmů. Dluh je pro ně na prvním místě, a tak od nich často můžete slyšet: „Musím; Musím!». Pokud udělají něco „špatného“, pak se z vyjádřeného pocitu viny začnou omlouvat. Tito lidé žijí v souladu se zavedenými pravidly, principy a stereotypy. Závislí na druhých lidech prožívají výrazný strach z opuštění a nechtěnosti, strach ze ztráty kontroly nad druhými, strach z přiznání své bezmoci a zranitelnosti. Život pro ně je černobílý. Základní principy jejich života: «Všechno je dobré — všechno je špatné», «Dáš mi — já ti dám.» Hmotné bohatství je ztotožňováno s láskou: «Všechno je — existuje láska», «Nic není — není láska.» Když se tito lidé stanou dospělými, přenesou tento model chování nejen na své děti, ale také do svých profesionálních aktivit: «Abyste si něco zasloužili, musíte něco udělat.»

BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Nic se nevyrovná MATEŘSKÁ LÁSKA! V obvyklém smyslu MATEŘSKÁ LÁSKA — to je láska, která se projevuje v péči o své dítě s přihlédnutím k jeho potřebám. Mateřská láska se projevuje v něžné péči, v podpoře a povzbuzení vlastní samostatnosti dítěte, v poskytování ochrany před nebezpečím a strachem, v posilování touhy po lásce k životu. Je to nesobecká mateřská láska, která dává dítěti pocit vlastní hodnoty, pocit, že JÁ JSEM, ŽE EXISTUJI a MILUJI JEN TAK PRO NIC. Mateřské lásky není třeba dosáhnout, není třeba si ji zasloužit.

Odkaz na předmět:
Kde koupit tričko avon 2024 v Praze.

BEZPODMÍNEČNÉ PŘIJETÍ — hlavní rys mateřské lásky. Máma si neklade podmínky, prostě miluje své dítě, jiné: veselé, vrtošivé, tvrdohlavé, vzteklé a netrestá svou láskou za to, že „rozbil hračku nebo vlezl do louže a zašpinil si kalhoty“. Neodsuzující láska pomáhá posilovat dětskou sebeúctu, sebedůvěru, nezávislost, tedy harmonický rozvoj jedince.

Skutečná láska k dítěti se projevuje vytvořením a zachováním rodiny (otec, matka, dítě), nikoli zaměřením lásky a pozornosti na dítě! V rodině se každý o sebe stará a každý má v tomto životě své místo. Někdy je také nutné posílit činy slovy lásky.

MATKO, MILUJ MĚ! Mami, dej na mě pozor! – říkají nám naše děti svým chováním.

MATKA. MILUJ MĚ TAKOVÝ JAK JSEM! MILUJI TĚ MOC!

MATKO, POZOR NA SVÉ DÍTĚ! Pokud se v jeho chování něco změnilo, pokud se něco děje jinak než obvykle, znamená to, že potřebuje vaši lásku, podporu, péči a ochranu.

29.09.2014 Natálie Sokolové

Podobenství «Ach matko!»

Mladá Matka se právě vydala na cestu mateřství. Držela dítě v náručí a usmívala se a přemýšlela: «Jak dlouho to štěstí vydrží?» A anděl jí řekl: „Cesta mateřství je dlouhá a obtížná. A budete staří, než dosáhnete jeho konce. Ale vězte, že konec bude lepší než začátek.“ Ale mladá matka byla šťastná a nedokázala si představit, že by mohlo být něco lepšího než tyto roky. Hrála si se svými dětmi a cestou jim trhala květiny a koupala je v proudech čistých vod; a slunce pro ně radostně svítilo a mladá matka křičela: „Nic nemůže být úžasnějšího než tento šťastný čas!“ A když přišla noc, začala bouře a temná cesta se stala neviditelnou a děti se třásly strachem Matka je chladně objala, přitiskla k srdci a přikryla dekou. A děti řekly: „Mami, my se nebojíme, protože jsi poblíž a nic zlého se nemůže stát.“

Odkaz na předmět:
Co je to penetrační sex.

A když přišlo ráno, uviděli před sebou horu a děti začaly lézt nahoru a byly unavené. A matka byla také unavená, ale celou dobu dětem říkala: „Buďte trpěliví: trochu víc a my tam budeme.» A když děti vylezly a dosáhly vrcholu, řekly: «Mami, bez tebe bychom to nikdy nedokázali!»

A pak Matka, která v noci ležela, se podívala na hvězdy a řekla: „Toto je lepší den než ten minulý, protože moje děti se naučily síle ducha tváří v tvář těžkostem. Včera jsem jim dodal odvahu. Dnes jsem jim dal sílu.»

A druhý den se objevily podivné mraky, které zatemnily zemi. Byly to mraky války, nenávisti a zla. A děti hledaly svou Matku ve tmě. a když na ni narazily, matka jim řekla: «Zvedněte oči ke Světlu.» A děti se podívaly a viděly nad těmi mraky Věčnou slávu vesmíru a ta je vynesla z temnoty.

A té noci matka řekla: «Toto je nejlepší den ze všech, protože jsem svým dětem ukázala Boha.»

A ubíhaly dny, týdny, měsíce a roky a Matka zestárla a trochu se shrbila. Ale její děti byly vysoké a silné a směle kráčely životem. A když byla cesta příliš obtížná, zvedli ji a nesli, protože byla lehká jako pírko. A nakonec vylezli na horu a bez ní viděli, že cesty jsou světlé a zlatá vrata jsou dokořán. .

A matka řekla: „Dosáhla jsem konce své cesty. A teď vím, že konec je lepší než začátek, protože moje děti mohou jít samy a jejich děti je mohou následovat.“

A děti řekly: «Mami, vždy budeš s námi, i když projdeš těmito branami.» A stáli a dívali se, jak pokračuje v chůzi sama a jak se za ní zavřela brána. A pak řekli: „Nevidíme ji, ale stále je s námi. Mami, víc než vzpomínka. Ona je Živá Přítomnost……“

Odkaz na předmět:
Proč ženy milují sex.

Mateřská láska: ochrana, kterou by měl mít každý

Mateřská láska je posvátný cit. Urážet matku nebo zvedat ruku proti ní je u všech národů tabu. Mateřská láska je dána každému člověku od narození, to je to, co nás celý život chrání, i když naše matka už není nablízku. Ale láska musí být moudrá, jinak může ochromit.

Rodinné vztahy: mateřská role

Máma je hlavní osobou v životě každého z nás. Otevírá nám svět, učí nás laskavosti a jemnosti. Zdá se nám, že matka byla a vždy bude, je nesmrtelná. A až po jejím odchodu si uvědomujeme, že nebyla věčná. Chápeme, že jsme jí toho moc říct nestihli. Tento pocit zažívá každý člověk, je součástí našeho života.

Žena nosí dítě a porodí ho. Devět měsíců jsou jedním. Dítě je skutečnou součástí jejího těla i duše, takže mezi nimi vzniká věčné, nerozlučitelné spojení. I když děti odejdou daleko na konec světa nebo z nějakého důvodu zapomenou na matku, toto spojení stále zůstane, je nezničitelné.

Matka dítě nezištně miluje, je připravena mu dát vše. Jediným zadostiučiněním je pro ni jeho zdraví, štěstí a spokojenost se životem.

Maminka dává každé z nás model ženského chování ve společnosti a učí nás rodinným vztahům. Tyto modely jsou důležité jak pro dcery, tak pro syny, kteří si v dospívání často vybírají za manželky ženy podobné jejich matkám, i když si to sami neuvědomují.

Jsou metabiotici asistenti výhradně pro gastrointestinální trakt nebo pro celý organismus?

Jak se střevní mikrobiota, která se začíná formovat během nitroděložního vývoje, mění v průběhu života, snaží se přizpůsobit faktorům, které ji ovlivňují: více o tom v článku MedAboutMe

Odkaz na předmět:
Co církev zakazuje homosexuálům mít sex.

Mateřská láska

Mateřská láska

Matka je připoutaná ke svému dítěti. Mateřská láska je projevem instinktu dané ženě od přírody. Říká se, že pupeční šňůra nikdy nezmizí (i když se při narození miminka přestřihne). Matka totiž cítí své dítě i na dálku, srdcem ví, jestli se mu něco stane. Je jako radar spojený s dítětem, bez ohledu na to, kde je.

Matčiny chyby

Někdy vidíme, že mateřská láska může být nezměrná a nekritická. Jak to nepřehánět, jak nepřekročit hranici, když to může ublížit? Pokud je totiž láska slepá, může dítě ochromit a v některých případech z něj dokonce udělat mravního invalidu.

Přehnaná ochrana je vážným problémem při výchově dětí. V tomto případě matka svou neustálou a bdělou péčí dítě téměř udusí. Dítě je kvůli tomu zbaveno vlastní iniciativy. Důvodem je, že matka všude cítí nebezpečí, je plná fóbií, takže tím, že projevuje takovou přehnanou ochranu, se ve skutečnosti snaží chránit sama sebe, aniž by si uvědomovala, že to dítěti velmi škodí.

Matka svou přehnanou péčí může své dítě učinit nepřizpůsobeným životu. Zatímco je dítě malé, není to tak nápadné. A když vyroste a stane se dospělým, tehdy začnou problémy. Z takových dětí vyrůstají maminčini synové a dcery, neschopní zařídit si vlastní osud, stát se nezávislými a šťastnými.

Některé ženy říkají: „Je pro mě snazší dovolit svému dítěti, co chce, než ztrácet čas výchovným úsilím a něco mu vysvětlovat. Ale uplynou roky a taková schválnost se může vymstít.

Musíte být schopni říci svému dítěti „ne“. Východní učení říká: „Pokud vidíš, že tvůj syn dělá špatně, řekni mu o tom. V případě potřeby potrestat. Tím ukážete svou lásku a způsobíte mu méně škody, než když dovolíte, aby se špatné návyky staly silnějšími.“ Moudrá slova!

Odkaz na předmět:
Je anální sex vlhký.

Existují ale i opačné případy: když matka vychovává dítě příliš přísně a uplatňuje nejrůznější zákazy. Možná se bojí vychovat sobeckého, rozpustilého člověka, a tak to přehání se zákazy. Ale přílišná přísnost a rigidita je také nesprávným způsobem výchovy. Dítě potřebuje bezpodmínečnou lásku, potřebuje mateřské pochopení a ochranu.

Matčiny projevy lásky by měly být rozumné. Zde musíme najít střední cestu mezi povolností a přehnanou přísností. Je chybou následovat vzorec chování, který byl jednou provždy zaveden. Musíte být flexibilní a poslouchat nejen svou mysl, ale i své srdce. Pokud dokážete najít správnou cestu mezi extrémy, můžete vychovat dobrého člověka, jehož mysl a srdce jsou vyvážené.

Nejlepší způsob, jak budovat rodinné vztahy, jsou společné aktivity. Povzbuďte své dítě, aby pomáhalo s domácími pracemi, péčí o mladší děti a domácí zvířata. Neříkejte mu jen „toto, udělejte tamto“, ale dělejte věci společně, pak to budou chvíle nejen společné práce, ale i komunikace.

Když dítě vyroste

Dospívání je velmi těžké období v životě dítěte. Zde musí matka využít veškerou svou trpělivost a moudrost, aby pomohla. Tímto obdobím musíme projít opatrně a opatrně: být přísní, ale i laskaví, nároční, ale i měkcí. Pokud dítě necháte napospas, nebo na něj naopak budete příliš tlačit, můžete očekávat potíže. Dítě musí vědět: ať se děje, co se děje, vždy může přijít za matkou, ona ho pochopí a ochrání.

No a když se dítě stane dospělým, je potřeba se včas zbavit role rádce a učitele a vžít se do role taktního kamaráda. Musíte jemně ustoupit a nechat své dítě žít svůj vlastní život. Nezasahujte do rad, zdržte se vyjadřování svých hodnocení a obecně se vyvarujte nepříjemné přítomnosti v jeho životě. Právě to bude projevem lásky matky a moudré ženy.

Odkaz na předmět:
Co potřebuji vědět, abych vytvořil dobrý horoskop.

A dál. Za žádných okolností se nepokoušejte manipulovat s pocity dítěte, jako to dělají některé matky. Téměř cokoliv, říkají, že se cítí špatně, předstírají infarkt (někdy tomu sami věří). Někdy dokonce říkají: «Když uděláš to a to, zemřu.» Tohle je skutečné vydírání. Vyvolává jedinou touhu: utéct před vyděračem a navždy s ním přerušit vztahy. Vyhněte se takovým manipulacím. Nechte své děti žít vlastním životem, pak si vás budou vážit.

Známky lásky

Známky lásky

Známky lásky, které matka prožívá ke svému dítěti, jsou velmi důležité. Ukazujte je častěji, nešetřete na nich.

Známek lásky je mnoho. Za prvé jsou to hmatové vjemy, pohlazení. Každý jim rozumí, počínaje prvním dnem života. Dotýkejte se dítěte, hlaďte ho, držte ho blízko, zahřívejte ho svým teplem. To vše se dá zvládnout i beze slov. Tyto znaky jsou jasné všem lidem bez výjimky. Například pomocí doteků můžete usmířit po hádce, fungují lépe než slova, která mohou být dokonce zbytečná.

Kromě toho jsou známky mateřské lásky péče a pozornost. Například pomoc s přípravou domácích úkolů, složené čisté oblečení, uvařený oběd, schůzka po škole, pozornost k příběhům dítěte o tom, co se během dne stalo — to vše je pro vašeho potomka nezbytné. Pečuje o něj i pohádka čtená miminku před spaním, aby usínalo klidně a klidně.

Známky lásky jsou touha zajistit potřeby dítěte. To rodiče dělají, aby se ujistili, že jejich dítě má vše, co potřebuje. Ano, někdy je obtížné tyto potřeby uspokojit. Musíte však hledat příležitosti a vysvětlit dítěti, pokud pro něj nemůžete něco udělat.

A nejdůležitější je schopnost odpouštět. To je kvintesence mateřské lásky, nejvyšší stupeň jejího projevu. To je základ harmonických vztahů v rodině. Schopnost odpouštět a přijímat je podstatou ženy, její moudrost.

Odkaz na předmět:
Kdy je legální mít sex v České republice.

Použité fotografické materiály Shutterstock

Číst dál

Praní dětského prádla bez rizika vzniku alergií

Při praní dětského prádla, zvláště pokud se jedná o malé děti, je nutné dodržovat řadu pravidel, která chrání před alergiemi.

Alergie na prací prášek u dětí: příznaky, léčba a prevence

Jedním z nejčastějších „viníků“ domácích alergií u dětí a dospělých je prací prostředek obsahující škodlivé složky.

Jaké ekologické a netoxické produkty vám pomohou udělat dobrou práci při úklidu vašeho domova?

Považujete domácí chemikálie za nebezpečné pro vaše zdraví? Místo toho používejte ekologické a netoxické produkty.

Mýty o onemocnění jater: v televizi vám o tom neřeknou

Jsou metabiotici asistenti výhradně pro gastrointestinální trakt nebo pro celý organismus?

Jak se střevní mikrobiota, která se začíná formovat během nitroděložního vývoje, mění v průběhu života, snaží se přizpůsobit faktorům, které ji ovlivňují: více o tom v článku MedAboutMe

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»